affrcierdd title.png
AC1.png

Tŷ Cerdd a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn lansio affricerdd: sef cyfleoedd cerdd a dawns i artistiaid o dras Affricanaidd

Mae Tŷ Cerdd (Canolfan Cerddoriaeth Cymru) a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – mewn partneriaeth â Phanel Cynghori Is-Sahara – yn cyhoeddi galwad i artistiaid dawns a chrewyr cerddoriaeth o dras Affricanaidd sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru.
 

Mae affricerdd Tŷ Cerdd yn llinyn i Tapestri, sef menter newydd (wedi’i hariannu gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru) i greu archif gerddorol fyw o bobl, ieithoedd a chymunedau Cymru.

CYFLEOEDD AFFRICERDD

5 crëwr cerddoriaeth a 5 artist dawns i’w comisiynu i gydweithio ar 5 fideo gerddoriaeth wreiddiol.


Bydd crewyr cerddoriaeth o unrhyw genre cerddorol yn cael eu comisiynu i greu gwaith newydd (ar gyfer unrhyw gyfrwng cerddorol: offerynnol, electronig, etc). Bydd yr artist dawns yn coreograffu ac yn creu ffilm dawns i’r gwaith cerddorol.
 

Y ffi comisiwn i bob un o’r 10 artist fydd yn cymryd rhan yw £1,000

– a hynny i gynnwys unrhyw gostau cysylltiedig (e.e. perfformwyr; technegol, etc)

Cȃn: affricerdd

Caiff 5 crëwr cerddoriaeth o unrhyw genre cerddorol eu comisiynu i gyfansoddi cân newydd (mewn unrhyw iaith), ac i greu fideo gerddoriaeth o’r gwaith newydd.
 

Y ffi comisiwn i bob un o’r 5 artist fydd yn cymryd rhan yw £1,000

(Sylwer: mae bwrsariaeth ychwanegol o hyd at £250 yr un ar gael tuag at gostau recordio/fideograffeg.)

SUT I YMGEISIO

crewyr cerddoriaeth
Ceisiadau dros e-bost i ymholiadau@tycerdd.org a rhaid iddynt gynnwys:

 • Enw / oedran / cyfeiriad / cyfeiriad e-bost (rhaid i chi fod o dras Affricanaidd i fod yn gymwys i’r cyfle hwn

 • Paragraff ynghylch pam fod y cyfle hwn o ddiddordeb i chi

 • 2 ddolen i’ch cerddoriaeth (sylwer: unrhyw arddull neu raddfa cerddoriaeth; nid oes raid iddo fod wedi’i recordio’n broffesiynol)

 • Croesawir ceisiadau ar fideo hefyd (yn hytrach nag yn ysgrifenedig). Yn eich cais ar fideo (dim hirach na 5 munud), trafodwch y pwyntiau bwled uchod ac atodwch y fideo i’ch e-bost 

 • Sylwer: rhaid i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer sesiwn grŵp dechreuol – ddydd Mawrth 7 Medi am 11:00

artistiaid dawns
Ceisiadau dros e-bost i saoirse@ndcwales.co.uk  a rhaid iddynt gynnwys:

 • Enw / oedran / cyfeiriad / cyfeiriad e-bost

 • Paragraff ynghylch pam fod y cyfle hwn o ddiddordeb i chi

 • Paragraff am eich ymarfer a’ch profiad dawnsio hyd yn hyn

 • Croesawir ceisiadau ar fideo hefyd (yn hytrach nag yn ysgrifenedig). Yn eich cais ar fideo (dim hirach na 5 munud) trafodwch y pwyntiau bwled uchod ac atodwch y fideo i’ch e-bost 

 • Sylwer: rhaid i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer sesiwn grŵp dechreuol – ddydd Mawrth 7 Medi am 11:00

paneli dewis

Plethu: affricerdd dewis crewyr cerddoriaeth

Plethu: affricerdd dewis artistiaid-dawns 

Cȃn: affricerdd dewis crewyr cerddoriaeth

 • Steph Power (Cadeirydd Tŷ Cerdd)

 • Fadhili Maghiya (Cyfarwyddwr, Panel Cynghori Is-Sahara)

 • Deborah Keyser (Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd)

AMSERLEN

 • Dyddiad olaf derbyn ceisiadau: Dydd Llun 23 Awst, 10:00

 • Rhoi gwybod i’r ymgeiswyr llwyddiannus: wythnos yn
  dechrau 31 Awst

 • Sesiwn grŵp dechreuol: dydd Mawrth 7 Medi, 11:00

YMHOLIADAU

Os oes gennych ymholiad neu os hoffech drafod eich cais, cysylltwch â’r canlynol:

SSAP grayscale.png
ndcw.png
DAC_Logo grayscale.png
EISTEDDFOD grayscale.png
WPA logo grayscale.png
tc logo.png