top of page
WOMEX 2023.png

BWRSARIAETHAU WOMEX 2023 

WOMEX – sef Worldwide Music Expo – yw ymgasgliad mwyaf y sîn gerddoriaeth fyd-eang, ac mae’n cynnwys ffair fasnach, cynhadledd, a rhaglen o gyngherddau arddangos. Cynhelir y digwyddiad eleni yn A Coruña (Galisia, Sbaen) rhwng 25 a 29 Hydref, ac mae Tŷ Cerdd (gyda chymorth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru) yn cynnig bwrsariaethau i gefnogi 4 sefydliad a 4 unigolion i fynychu fel cynrychiolwyr.

Tŷ Cerdd (Canolfan Gerdd Cymru) a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru fydd yn gofalu am bresenoldeb Cymru yn y digwyddiad – gan gynnwys stondin Cymru/Wales yn yr arddangosfa dan frand Horizons y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Os hoffai unrhyw sefydliad neu artist wybod mwy am WOMEX, y cyfleoedd y gall ei gynnig a’r bwrsariaethau rydyn ni’n eu cynnig, rydyn ni’n cynnal sesiwn dros Zoom ddydd Mawrth 11 Gorffennaf am 17:00. Bydd Eluned Haf (Cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru), Danny KilBride (Cyfarwyddwr Trac Cymru), Gareth Churchill (crëwr cerddoriaeth), Jeferson Lobo (crëwr cerddoriaeth) a Deborah Keyser (Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd) yn siarad am y digwyddiad a bydd amser i holi a thrafod. Cofrestrwch yma

Manylion ymgeisio a’r dyddiad cau

SEFYDLIADAU

Mae 4 bwrsariaeth £600 ar gael.

I ymgeisio, lanlwythwch yr wybodaeth ganlynol i’n PORTH erbyn 10:00 ddydd Llun 31ain Gorffennaf:

1.      Enw’r sefydliad, cyfeiriad, dolenni i wefan/cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol

2.      Manylion y person fyddai’n mynychu: enw, swydd, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol

3.      Disgrifiad byr o waith y sefydliad (hyd at 100 gair)

4.      Ydych chi neu eich sefydliad wedi mynychu WOMEX o’r blaen? Os do, beth ddeilliodd o wneud hynny? (hyd at 100 gair)

5.      Beth fyddai eich amcanion wrth fynychu digwyddiad 2022? (hyd at 200 gair) 

 

Sylwer: Rydym yn croesawu ceisiadau ar fideo a sain hefyd. Recordiwch eich atebion i gwestiynau 3, 4 a 5 uchod (hyd at 4 munud o hyd), a lanlwythwch ddolen i’ch recordiad, gan ychwanegu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani yng nghwestiynau 1 a 2 i’r ffurflen lanlwytho. Os oes angen help arnoch i greu dolenni, e-bostiwch ni am help.

UNIGOLION

Mae 4 bwrsariaeth £1000 ar gael.

I ymgeisio, lanlwythwch yr wybodaeth ganlynol i’n PORTH erbyn 10:00 ddydd Llun 31ain Gorffennaf:

1.      Enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol, gwefan, dolenni i gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol

2.      Dwy ddolen at sain/fideo o’ch cerddoriaeth (os ydych yn creu cerddoriaeth)

3.      Disgrifiad byr o’ch ymarfer/gwaith proffesiynol (hyd at 100 gair); os ydych yn artist anfonwch 2 ddolen at sain/fideo o’ch cerddoriaeth

4.      Ydych chi wedi mynychu WOMEX o’r blaen? Os do, beth ddeilliodd o wneud hynny? (hyd at 100 o eiriau)

5.      Beth fyddai eich amcanion wrth fynychu digwyddiad 2023? (hyd at 200 gair) 

 

Sylwer: Rydym yn croesawu ceisiadau ar fideo a sain hefyd. Recordiwch eich atebion i gwestiynau 3, 4 a 5 uchod (hyd at 4 munud), a lanlwythwch ddolen i’ch recordiad, gan ychwanegu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani yng nghwestiynau 1 a 2 i’r ffurflen lanlwytho. Os oes angen help arnoch i greu dolenni, e-bostiwch ni am help.

 

Nodiadau i ymgeiswyr

  • Genre   Mae WOMEX yn cwmpasu rhychwant eang yn artistig, yn amrywio o’r mwyaf traddodiadol i’r tanddaearol lleol byd-eang newydd, gan gofleidio diwylliannau gwerin, roots, jazz, lleol ac alltud cymaint â synau trefol ac electronig o bob rhan o’r byd.

  • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli / sydd wedi’u hesgeuluso neu eu gwahardd o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

  • Ymholiadau Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y bwrsariaethau, y digwyddiad, gofynion mynediad, neu eisiau trafod cais posibl, e-bostiwch a gallwn drefnu sgwrs ffôn.

  • Panel  Deborah Keyser (Tŷ Cerdd), Danny KilBride (Trac), Eluned Haf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

  • Llinell Amser Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod am y penderfyniadau erbyn dydd Llun 14 Awst.

WOMEX logo strip copy.png
bottom of page