top of page
ClassicalNext_Logo.jpg

Bwrsarïau ar gael ar gyfer Classical:NEXT, Mai 2022

Classical:NEXT yw’r cynulliad byd-eang mwyaf o weithwyr proffesiynol ym maes cerddoriaeth glasurol a genres cysylltiedig. Cynhelir y digwyddiad eleni yn Hannover, (Yr Almaen) o 17 tan 20 Mai ac mae Tŷ Cerdd (gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru) yn cynnig 6 bwrsari i gefnogi sefydliadau ac artistiaid i fynychu’r digwyddiad fel cynrychiolwyr.

Yn Classical:NEXT bydd 1,000 o weithwyr proffesiynol o bob cwr o’r diwydiant rhyngwladol – cyfansoddwyr/crewyr cerddoriaeth, perfformwyr, ensembles, rheolwyr, cyflwynwyr, cwmnïau recordiau, cyhoeddwyr, cyfryngau, addysgwyr a mwy – yn ymgasglu ar gyfer:

  • cynhadledd ryngweithiol

  • cyngherddau arddangos

  • expo

  • rhwydweithio

Bydd Tŷ Cerdd yn rheoli presenoldeb Cymru yn y digwyddiad – gan gynnwys stondin Cymru yn yr expo – ac yn gwahodd cyfansoddwyr/crewyr cerddoriaeth, perfformwyr a sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais.

 

I unrhyw sefydliadau neu artistiaid sydd am gael gwybod mwy am Classical: NEXT a’r cyfleoedd sydd ar gynnig ganddo ac ynglŷn â’r bwrsarïau rydyn ni’n eu cynnig, byddwn ni’n cynnal sesiwn Zoom ddydd Mawrth 8 Mawrth am 1600.

Naomi Belshaw (cerddor proffesiynol ac yn hen law fel cynrychiolydd yn Classical: NEXT) yn sôn am y digwyddiad a bydd amser ar gyfer sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth. Cofrestrwch yma!

Line 1 iscm

Morals +

Interludes 
(SATB)