Mae Tŷ Cerdd wedi lansio Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI – rhaglen amlweddog i gyfansoddwyr ar draws Cymru. Drwy CoDI, nod Tŷ Cerdd yw creu cymuned o gyfansoddwyr Cymreig, gan hybu dysgu ar y cyd a chydweithrediad a darparu cyfleoedd creadigol.

Mae pedair prif elfen i’r rhaglen: Siambr, Electronig, Theatr a Rhyngweithio.      

                                                                                                    

Yn dilyn galwad i gyfansoddwyr, mae chwe chyfansoddwr wedi cael eu dethol ar gyfer yr elfen Siambr ynghyd â’r elfen Electronig. Mae'r gyfansoddwraig o Gymru, Lynne Plowman ac Ensemble Berkeley yn mentora’r cyfansoddwyr siambr – gan gydweithio â nhw dros gyfres o weithdai i greu gweithiau newydd i’w perfformio yng nghyfres cerddoriaeth siambr Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ym mis Ebrill 2019.

 

Mae'r chwe chyfansoddwr Electronig yn gweithio mewn modd tebyg – gyda’r mentora’n dod o Gerddorfa Liniaduron Abertawe (ei dau gyfansoddwr, Jenn Kirby a Simon Kilshaw) gan gyrraedd ei benllanw gyda pherfformiad cyhoeddus yng Ngŵyl Gerdd Bangor ym mis Chwefror 2019.

 

Mae Theatr yn cynnig rôl fel cyfansoddwr preswyl gyda chwmni cymunedol Hijinx, Odyssey – gan weithio gyda’r cwmni theatr cynhwysol yma drwy hydref 2018 i greu trac sain ar gyfer eu cynhyrchiad theatr gerdd i’r Nadolig. Mae'r cyfansoddwr dethol yn gweithio gyda mentor profiadol ynghyd â’r Cyfarwyddwr, Jon Dafydd Kidd a’r awdur Llinos Mai, i ddatblygu a chyfarwyddo’r gerddoriaeth ar gyfer y cynhyrchiad a fydd yn rhedeg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Rhagfyr 2018.

 

Rhyngweithio sydd wrth graidd CoDI –  hyb ar-lein a fydd yn cael ei ategu gan gyfres o weithdai a sesiynau rhwydweithio ledled Cymru, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer mentora ac wyth lleoliad Bydi i gyfansoddwyr gyda cherddorion nad ydynt yn broffesiynol, fel corau, bandiau a cherddorfeydd.

 

Ariennir Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI drwy gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad y PRS sydd wedi cyhoeddi Tŷ Cerdd fel un o 40 o Bartneriaid Datblygu Dawn ar draws y DU. Ar ben hynny, mae’r PRS yn cefnogi’r elfen Siambr, yn unol â’u gwaith i ddatblygu gyrfaoedd cyfansoddwyr o gwmpas y DU. Ac mae Gŵyl Llanandras  – sefydliad Cymreig sy’n nodedig am ei gefnogaeth i gerddoriaeth newydd – hefyd yn bartner yn Siambr.

Cafodd chwe chyfansoddwr eu dewis i ddatblygu eu hysgrifennu ar gyfer ensemble siambr dros gyfres o weithdai dwys ar y Sul, gyda Lynne Plowman yn hyfforddi ac yn gwneud y gwaith datblygu. Mae’r rhain yn cynnwys sesiwn ar ‘ymarfer ac arwain eich gwaith gydag ensemble’ gan arweinydd Cerddoriaeth Newydd Michael Rafferty. Bydd darnau’r myfyrwyr yn mynd drwy weithdy gydag Ensemble Berkeley a fydd yn recordio pob un mewn stiwdio a’u perfformio am y tro cyntaf yng nghyngerdd olaf y prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd. Gall Recordiau Tŷ Cerdd ryddhau’r recordiadau a (phan fo hawliau cyhoeddi/cytundebau cyfansoddwyr yn caniatáu) hefyd eu cyhoeddi gan Tŷ Cerdd.

Cafodd chwe chyfansoddwr eu dewis i ddatblygu eu gwaith creu cerddoriaeth electronig ac arbrofol dros gyfres o weithdai dwys ar y Sul gyda Jenn Kirby yn hyfforddi ac yn gwneud y gwaith datblygu. Bydd y darnau a ddaw ohono yn mynd drwy weithdy gyda Swansea Laptop Orchestra (Swanlork) a fydd yn recordio pob un mewn stiwdio ac yn eu perfformio am y tro cyntaf ym mherfformiad terfynol y prosiect yng Ngŵyl Gerdd Bangor. Gall Recordiau Tŷ Cerdd ryddhau’r recordiadau.

Mae Tŷ Cerdd wedi comisiynu unigolyn i ddod yn gyfansoddwr preswyl gyda chwmni cymunedol cynhwysol Hijinx, sef Odyssey, a chreu trac sain ar gyfer cynhyrchiad theatr gerdd Nadolig y cwmni cynhwysol hwn. Caiff yr unigolyn ei ddewis gan banel sy’n cynnwys cynrychiolydd o Hijinx, cynrychiolydd o Tŷ Cerdd sy’n gyfansoddwr a Chyfarwyddwr Tŷ Cerdd Deborah Keyser.

Mae rhyngweithio wrth wraidd CoDI – bydd cyfres o weithdai a sesiynau rhwydweithio ledled Cymru yn ategu hyb ar-lein, yn ogystal â chyfleoedd mentora, ac wyth lleoliad Cyfeillio i gyfansoddwyr gyda gwneuthurwyr cerddoriaeth nad ydynt yn broffesiynol, megis côr, band a cherddorfa.

Mentor CIRCLE icon.png

MENTORIAID CoDI yw elfen ddiweddaraf CoDI, sef menter Tŷ Cerdd i ddatblygu cyfansoddwyr ac i weithio i ddatblygu cymuned ymhlith cyfansoddwyr Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru trwy gyfleoedd creadigol, hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgarwch ar-lein.

Buddy circle.png

CoDI BUDDIES is a new initiative forging creative relationships between Welsh composers and music-making groups across Wales.

 

Eight composers and eight Tŷ Cerdd member societies/performing groups will be partnered through the scheme, with each pair being awarded £500 (shared equally between composer and society) towards the BUDDY activity. The eight selected relationships will each be asked to define their own creative project – from workshops, to outdoor promenade performances; from a new fanfare for a junior band, to a composer working on a society’s recruitment drive: each pairing will decide their own focus.  

Button interact.png