Yn dilyn llwyddiant ei dymor agoriadol, mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi’r alwad am artistiaid ar gyfer CoDI Bydis 19/20, y fenter sy’n ffurfio cysylltiadau rhwng cyfansoddwyr Cymreig a grwpiau/cymdeithasau perfformio. 

 

Eleni, bydd tri chyfansoddwr a thri grŵp perfformio o Rwydwaith Tŷ Cerdd (cofrestrwch am ddim yma) yn cael eu partneru drwy’r rhaglen, gyda phob pâr yn derbyn £1000 (a rennir rhwng y cyfansoddwr a’r gymdeithas) tuag at y gweithgarwch Bydis. O weithdai, i berfformiadau promenâd awyr agored; o ffanffer newydd i fand iau, i gyfansoddwr yn gweithio ar ymgyrch recriwtio un o’r cymdeithasau: bydd pob pâr yn penderfynu ei ffocws ei hun. Y nod yw helpu cyfansoddwyr i ffurfio perthynas â cherddorion yn y gymuned gan esgor ar gynhysgaeth barhaol o bartneriaethau a gwaith newydd uchel ei safon. Ac ar ddiwedd y broses, bydd y pâr yr ystyrir gan ein panel eu bod â’r potensial mwyaf i symud ymlaen gyda’i gilydd i greu darn i’r llwyfan yn derbyn ffi gomisiwn o £1000.

 

Making Music a Sound and Music

Bydd Bydis CoDI 19/20 yn cysylltu â’r garfan bresennol ar y rhaglen enwog Mabwysiadu Cyfansoddwr a gyflwynir gan Making Music mewn partneriaeth â Sound and Music: bydd y tri chyfansoddwr Bydis CoDI, ynghyd â chyfarwyddwyr cerddorol eu grwpiau Bydis, yn cymryd rhan mewn gweithdy undydd yn Llundain (telir am y treuliau) gyda'u cymheiriaid Mabwysiadu Cyfansoddwr. 

 

YMGEISIWCH NAWR

 

DYDDIAD CAU

4yp Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019

 

YMHOLIADAU

Matthew Thistlewood 029 2063 5650 matthew.thistlewood@tycerdd.org

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org / © 2018 Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853