CoDI 2021-22 logo black (with space).png

Yn dilyn dyfarniadau cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y PRS ac Ymddiriedolaeth RVW, mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi iteriad nesaf CoDi, ei fenter barhaus sy'n cefnogi datblygiad cyfansoddwyr a chrewyr cerddoriaeth.

 

Mae'r rhaglen diweddaraf yn cynnwys:

CoDi Hunan8 lle gyda ffi i wneuthurwyr cerddoriaeth

Yn ystod dau gyfnod o encilio artistig, bydd 6 artist arweiniol o Gymru a thu hwnt – gan ddod ag ystod o genres, cefndiroedd a phrofiad byw gyda nhw – yn cefnogi 8 gwneuthurwr cerddoriaeth i archwilio eu hymarfer artistig eu hunain drwy gydweithio.

​​

CoDi Arwain6 lle gyda ffi i wneuthurwyr cerddoriaeth
Mae CoDi Arwain yn rhoi artistiaid anabl wrth y llyw, gyda’r llwybr cerddoriaeth siambr hwn dan arweiniad pobl anabl. Bydd tîm o 5 artist yn gweithio gyda chwe chyfansoddwr/gwneuthurwr cerdd mewn cyfres o weithdai, gan archwilio’r posibiliadau a’r gorwelion artistig newydd y gall gweithio gydag artistiaid anabl esgor arnynt.

​​

CoDI Mentoriaid – rhaglen fentora artistiaid ar gyfer crewyr cerddoriaeth Cymru (yn dod yn fuan)

​​

CoDi Dan-Ddaear – ymestyn a datblygu’r rhwydwaith cenedlaethol hon o artistiaid sain a chrewyr cerddoriaeth sy’n gweithio ym maes ymarfer cerddoriaeth anghonfensiynol: cronfa ddata artistiaid, digwyddiadau rheolaidd, a llinyn newydd o bodlediadau

​​

CoDi Rhyngweithio – mae llinyn canolog o gefnogaeth cyfansoddwr yn ffurfio asgwrn cefn CoDi, gyda gweithdai personol ac ar-lein, rhannu gwybodaeth a rhwydweithio

MYNEDIAD

Os oes unrhyw rwystrau i'ch cais neu gymryd rhan yr hoffech siarad â ni amdanynt, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org), a fydd yn hapus i drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon dros y ffôn, trwy e-bost , neu trwy alwad fideo.

 

Os oes unrhyw ymholiadau am CoDI, cysylltwch â Matthew Thistlewood: matthew.thistlewood@tycerdd.org

Gweithgarwch CoDI 2020/21:

CoDI DIY icon.png
CoDI Experimental icon.png
CoDI Opera icon.png
CoDI Nightmusic icon.png
Interact.png
Mentors 2021 icon.png

DIY

Llwybr gyda thâl i 10 o grewyr cerddoriaeth o unrhyw genre (gan gynnwys pump o bobl ifainc rhwng 18 a 25 oed) sydd heb gael addysg gerdd ôl-ysgol ffurfiol. Amrywiaeth o fentoriaid dan arweiniad Pwyll ap Siôn. 

Arbrofol

cyfle gyda thâl i chwech o gyfansoddwyr / crewyr cerddoriaeth / artistiaid sain i edrych yn fanwl ar ddulliau arbrofol. Mae’r gydweithfa arweiniol, Angharad Davies (feiolín), Rhodri Davies (telyn ac electroneg) a Siwan Rhys (piano) yn llunio llwybr sy’n gweu deunyddiau crai o archif Tŷ Cerdd yn greadigaethau sain avant-garde. (Llwybr dwyieithog). 

Opera

Llwybr gyda thâl sy’n rhoi’r arfau i chwe chyfansoddwr i weithio’n hyderus gyda thestun a naratif. Dan arweiniad y cyfansoddwr Robert Fokkens, yr awdur / dramodydd Sophie Rashbrook a’r gyfansoddwraig / soprano Sarah Dacey. 

HwyrGerdd 

Cyfle gyda thâl i dri chyfansoddwr a ddetholir o blith carfan 2020 Cyfansoddi: Cymru y BBC – ysgrifennu gweithiau newydd i’w perfformio yng nghyfres cerddoriaeth newydd Neuadd Dewi Sant, Hwyrgerdd. 

 

RHYNGWEITHIO – canolbwynt cymuned CoDI:

Fforwm

Rhwydwaith ar-lein i gyfansoddwyr Cymreig. Ymunwch a'r gymuned yma, a derbyniwch ddiweddariadau rheolaidd.

Dan Ddaear

Rhwydwaith newydd i artistiaid tanddaearol ac arbrofol gyda chronfa ddata ar-lein a gweithgarwch gweithdai digidol. Ymunwch yma a cymrwch holiadur

Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth

Cyfle gyda thâl i gyfansoddwr weithio gyda grŵp cerddoriaeth amser hamdden, mewn perthynas newydd gyda Making Music a Sound and Music (Fersiwn Cymru o’u Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth). 

Mentoriaid

4 pâr newydd gyda thâl yn y gainc yma sy’n matsio ffigyrau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU â chyfansoddwyr o Gymru. 

Gweithdai DPP 

Hyfforddiant, datblygu a rhwydweithio ar-lein.

MYNEDIAD
Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu gymryd rhan yr hoffech siarad amdanynt gyda ni, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw gwestiynau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.

Darllenwch am CoDI 2019/20

move icon black.png
CoDI sound icon small.png
CoDI text icon.png
Button Interact circle.png

Darllenwch am CoDI 2018/19

Button chamber.png
button elecrronic.png
Button theatre.png
Button Interact circle.png
CoDi 2021 funders logos corrected.png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music