CoDI

Llwybrau Cyfansoddwr

Yn dilyn dyfarniadau gan Gyngor Celfyddydau CymruSefydliad y PRS ac Youth Music, mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi tymor newydd i CoDI, gan adeiladu ar lwyddiant dwy flynedd o weithgarwch. 

 

Mae CoDI 2020/21 yn cynnig 30 o gyfleoedd datblygu gyda thâl, ochr yn ochr ag amrywiaeth o ymyriadau datblygu proffesiynol gan hyb ganolog CoDI Rhyngweithio. Mae Tŷ Cerdd wedi dathlu’r bennod newydd i CoDI drwy gomisiynu’r darlunydd Katie Edwards sydd â’i chartref yn ne Cymru i greu portread gweledol o’n cymuned ffyniannus.

 

Gweithgarwch CoDI eleni:

CoDI DIY icon.png
CoDI Experimental icon.png
CoDI Opera icon.png
CoDI Nightmusic icon.png
Interact.png
Mentors 2021 icon.png

DIY

Llwybr gyda thâl i 10 o grewyr cerddoriaeth o unrhyw genre (gan gynnwys pump o bobl ifainc rhwng 18 a 25 oed) sydd heb gael addysg gerdd ôl-ysgol ffurfiol. Amrywiaeth o fentoriaid dan arweiniad Pwyll ap Siôn. 

Arbrofol

cyfle gyda thâl i chwech o gyfansoddwyr / crewyr cerddoriaeth / artistiaid sain i edrych yn fanwl ar ddulliau arbrofol. Mae’r gydweithfa arweiniol, Angharad Davies (feiolín), Rhodri Davies (telyn ac electroneg) a Siwan Rhys (piano) yn llunio llwybr sy’n gweu deunyddiau crai o archif Tŷ Cerdd yn greadigaethau sain avant-garde. (Llwybr dwyieithog). 

Opera

Llwybr gyda thâl sy’n rhoi’r arfau i chwe chyfansoddwr i weithio’n hyderus gyda thestun a naratif. Dan arweiniad y cyfansoddwr Robert Fokkens, yr awdur / dramodydd Sophie Rashbrook a’r gyfansoddwraig / soprano Sarah Dacey. 

HwyrGerdd 

Cyfle gyda thâl i dri chyfansoddwr a ddetholir o blith carfan 2020 Cyfansoddi: Cymru y BBC – ysgrifennu gweithiau newydd i’w perfformio yng nghyfres cerddoriaeth newydd Neuadd Dewi Sant, Hwyrgerdd. 

 

RHYNGWEITHIO – canolbwynt cymuned CoDI:

Fforwm

Rhwydwaith ar-lein i gyfansoddwyr Cymreig. Ymunwch a'r gymuned yma, a derbyniwch ddiweddariadau rheolaidd.

Dan Ddaear

Rhwydwaith newydd i artistiaid tanddaearol ac arbrofol gyda chronfa ddata ar-lein a gweithgarwch gweithdai digidol. Ymunwch yma a cymrwch holiadur

Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth

Cyfle gyda thâl i gyfansoddwr weithio gyda grŵp cerddoriaeth amser hamdden, mewn perthynas newydd gyda Making Music a Sound and Music (Fersiwn Cymru o’u Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth). 

Mentoriaid

4 pâr newydd gyda thâl yn y gainc yma sy’n matsio ffigyrau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU â chyfansoddwyr o Gymru. 

Gweithdai DPP 

Hyfforddiant, datblygu a rhwydweithio ar-lein.

MYNEDIAD
Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu gymryd rhan yr hoffech siarad amdanynt gyda ni, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw gwestiynau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.

Darllenwch am CoDI 2019/20

move icon black.png
CoDI sound icon small.png
CoDI text icon.png
Button Interact circle.png

Darllenwch am CoDI 2018/19

Button chamber.png
button elecrronic.png
Button theatre.png
Button Interact circle.png
CoDi 2021 funders logos corrected.png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music