top of page
Organ_Soar A3 poster (no background) REVISED.png

Yn dilyn cyfres o weithdai dan arweiniad yr organydd James McVinnie a’r cyfansoddwr Richard Baker, ysgrifennodd chwe chrëwr cerddoriaeth darnau newydd i’w perfformio ar organ Theatr Soar, sydd wedi ei adnewyddu'n diweddar. Mae’r artistiaid creadigol, sy’n hanu o ystod eang o gefndiroedd cerddorol, i gyd wedi dod o hyd i ffyrdd dychmygus ac arloesol o fanteisio ar botensial sonig rhyfeddol yr offeryn nerthol hwn.

 

Following a series of workshops led by organist James McVinnie and composer Richard Baker, six music-creators wrote new pieces to be performed on Theatr Soar's recently refurbished organ. The creative artists, who hail from wide range of backgrounds, have each found imaginative and innovative ways of exploiting the amazing sonic potential of this mighty instrument.

 

ARCHEBWCH NAWR / BOOK NOW

Theatr Soar

Canolfan Soar

Pontmorlais

Merthyr Tudful

CF47 8UB

01685 722176   swyddfasoar@merthyrtudful.org

Organ&Soar logo strip (with VWF).png
bottom of page