Mae rhyngweithio wrth wraidd CoDI – mae cyfres o weithdai a sesiynau rhwydweithio ledled Cymru yn ategu hyb ar-lein, yn ogystal â chyfleoedd mentora, ac wyth lleoliad Cyfeillio i gyfansoddwyr gyda gwneuthurwyr cerddoriaeth nad ydynt yn broffesiynol, megis côr, band a cherddorfa.

Button interact.png
Button Interact circle.png
Button Interact circle.png
Buddies icon new.png
Mentor CIRCLE icon.png

FFORWM RHYNGWEITHIO - hyb ar-lein (yn agored i bawb: clasurol, electronig, cymunedol), gan rannu gwybodaeth, arferion gorau a chyfleoedd.

 

GWEITHDAI mewn cysodi a chyhoeddi, golygu, recordio, codi arian, marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol ledled Cymru.

 

RHWYDWEITHIOSesiynau rhwydweithio ar gyfer cyfansoddwyr. 

 

CYFEILLIO (a chysylltiadau comisiynu posibl) â chymdeithasau nad ydynt yn broffesiynol.

MENTORA cyfansoddwr-i-gyfansoddwr.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853