Mae rhyngweithio wrth wraidd CoDI – mae cyfres o weithdai a sesiynau rhwydweithio ledled Cymru yn ategu hyb ar-lein, yn ogystal â chyfleoedd mentora, a lleoliad Mabwysiadu Crewr Cerdd i gyfansoddwr gyda gwneuthurwyr cerddoriaeth nad ydynt yn broffesiynol, megis côr, band a cherddorfa.

Button interact.png
Off grid icon.png
Mentor CIRCLE icon.png

FFORWM

Rhwydwaith ar-lein i gyfansoddwyr Cymreig. Ymunwch a'r gymuned yma, a derbyniwch ddiweddariadau rheolaidd.

DAN DDAEAR

Rhwydwaith newydd i artistiaid tanddaearol ac arbrofol gyda chronfa ddata ar-lein a gweithgarwch gweithdai digidol. Ymunwch yma a cymrwch holiadur

MABWYSIADU CRËWR CERDDORIAETH

Cyfle gyda thâl i gyfansoddwr weithio gyda grŵp cerddoriaeth amser hamdden, mewn perthynas newydd gyda Making Music a Sound and Music (Fersiwn Cymru o’u Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth). GALWAD CYN BO HIR 

MENTORIAID

4 pâr newydd gyda thâl yn y gainc yma sy’n matsio ffigyrau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU â chyfansoddwyr o Gymru. YN DOD YN FUAN

GWEITHDAI DPP 

Hyfforddiant, datblygu a rhwydweithio ar-lein.

Interact 2018-19 no circle.png

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853