CoDI SAIN 

llwybr at gyfansoddi i ensemble ac electroneg

 

Mae chwe chyfansoddwr (Jordan Hirst, Ashley John Long, Niamh O'Donnell, David Roche, Joss Smith a Jerry Zhuo - uwchben) yn gweithio gydag UPROAR (ensemble cerdd newydd o Gymru, dan gyfarwyddyd Michael Rafferty) a’r cyfansoddwr arweiniol Andrew Lewis i greu gwaith i ensemble siambr dan arweiniad (ffliwt, clarinét, piano, feiolín, soddgrwth) ac electroneg.

 

Bydd pob cyfansoddwr yn derbyn ffi benodedig o £500 am gymryd rhan yn CoDI Sain. Bydd y gweithgarwch yn digwydd ym Mangor a byddwn yn talu costau teithio cyfranogwyr yng Nghymru lle bo angen.

AMSERLEN 

16.10.19  Gweithdy (Bangor)

29.11.19   Gweithdy (Bangor)

12.02.20 - 14.02.20 gweithdai   + perfformiad (Gŵyl Gerdd Bangor)

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853