CoDI SAIN 

llwybr at gyfansoddi i ensemble ac electroneg

Dewiswyd chwe chyfansoddwr (Jordan Hirst, Ashley John Long, Niamh O'Donnell, David Roche, Joss Smith a Jerry Zhuo - uwchben) i weithio gydag UPROAR (ensemble cerdd newydd o Gymru, dan gyfarwyddyd Michael Rafferty) a’r cyfansoddwr arweiniol Andrew Lewis i greu gwaith i ensemble siambr (ffliwt, clarinét, piano, feiolín, soddgrwth) ac electroneg.

 

Derbyniodd pob cyfansoddwr  ffi benodedig o £500 am gymryd rhan yn CoDI Sain. Digwyddodd y gweithgarwch  ym Mangor a derbyniodd gwaith y cyfansoddwyr perfformiad yng Ngŵyl Gerdd Bangor ym mis Chwefror 2020.

GALERI

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853