top of page
CYSWLLT / CONTACT

Tŷ Cerdd,

Canolfan Mileniwm Cymru /

Wales Millennium Centre,

Plas Bute /  Bute Place,

Caerdydd / Cardiff

CF10 5AL

 

enquiries@tycerdd.org

0044 (0)29 2063 5640

Success! Message received.

DATGANIAD COVID-19 STATEMENT

 

Yn ystod pandemig COVID-19, mae Tŷ Cerdd yn dal yma ar gyfer cymuned gerddoriaeth Cymru. Mae'r tîm cyfan yn gweithio gartref, a gallwch gysylltu â ni fel arfer trwy ein cyfeiriadau e-bost uniongyrchol ac ar ymholiadau@tycerdd.org

 

Rydym yn hapus i ateb unrhyw ymholiadau, neu i drefnu sgyrsiau ffôn neu fideo pe bai hynny'n ddefnyddiol. Rydyn ni yma ar gyfer sefydliadau, grwpiau cymunedol a chyfansoddwyr (gweler hefyd ein datganiad i gyfansoddwyr a datganiad i ddalwyr grantiau Loteri)

 

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cerddoriaeth ddalen neu Recordiau Tŷ Cerdd, mae pob un ar gael i'w lawrlwytho / ffrydio'n ddigidol (https://tycerddshop.com / Spotify / iTunes / Amazon, ac ati)

Arhoswch yn ddiogel ac yn iach,

Tîm Tŷ Cerdd​

During the COVID-19 pandemic, Tŷ Cerdd is still here for the music community of Wales. The whole team is working from home, and you can contact us as usual at our individual email addresses and at enquiries@tycerdd.org

We’re happy to answer any queries, or to arrange telephone or video conversations if that would be useful. We’re here for organisations, community groups and composers (see also our statement to Lottery grant holders and statement to composers)​

​If you’re interested in our sheet music or Tŷ Cerdd Records releases, all are available to download / stream digitally (https://tycerddshop.com/ Spotify / iTunes / Amazon, etc)

Stay safe and well,

Team Tŷ Cerdd

bottom of page