CYSWLLT / CONTACT

Tŷ Cerdd,

Canolfan Mileniwm Cymru /

Wales Millennium Centre,

Plas Bute /  Bute Place,

Caerdydd / Cardiff

CF10 5AL

 

enquiries@tycerdd.org

0044 (0)29 2063 5640

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853