CRONFA CYFANSODDWR / COMPOSER DATABASE

Rydym yn ymwybodol bod y rhestr yma ddim yn drwyadl ar hyn o bryd, ond cofiwch ddod 'nôl i weld mwy o gyfansoddwyr a bywgraffiadau sy’n cael ei hychwanegu cyn bo hir. Cysylltwch â ni os ydych chi'n gyfansoddwr Cymreig ac yr hoffech gael eich cynnwys ar ein cronfa ddata.

We are aware that this list is not exhaustive at present but keep checking back for more composers and biographies that will be added soon. Please contact us if you are a Welsh composer and would like to be featured on our database.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853