Tŷ Cerdd yn cyhoeddi’r 14 cyfansoddwr cyntaf i gael eu dewis

ar gyfer rhaglen datblygu gyrfa CoDI

3 Medi 2018

Dewiswyd 14 o gyfansoddwyr Cymreig a rhai wedi’u lleoli yng Nghymru i gymryd rhan ym menter newydd Tŷ Cerdd a lansiwyd ddechrau mis Mehefin. Mae Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI yn rhaglen amlweddog a’i nod yw creu cymuned o gyfansoddwyr Cymreig, hyrwyddo dysgu ar y cyd a chydweithio, a darparu cyfleoedd creadigol.

Cafwyd galwad i artistiaid ym mis Mehefin a oedd yn cynnig cyfleoedd datblygu creadigol cyflogedig i hyd at 14 o gyfansoddwyr. Derbyniwyd 65 o geisiadau. Cafodd tri phanel arbenigol eu hymgynnull i ddewis y cyfansoddwyr a rhestrwyd isod.

 

              SIAMBR
 

Nathan Dearden    Daniel-Wyn Jones   Sarah Lianne Lewis


Lucy McPhee     Mark McNamee    Carlijn Metselaar

Gan gydweithio â’r gyfansoddwraig o Gymru, Lynne Plowman ac Ensemble Berkeley mewn cyfres o weithdai i greu gweithiau newydd i’w perfformio yng nghyfres cerddoriaeth siambr Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ym mis Ebrill 2019.

David Roche - cyfansoddwr preswyl
 

Eloise Gynn - chyfansoddwr cysgodol

Cyfansoddwr preswyl (a chyfansoddwr cysgodol) gyda chwmni cymunedol Hijinx, Odyssey drwy gydol hydref 2018 i ddatblygu a chreu cerddoriaeth ar gyfer y cynhyrchiad Nadolig a fydd yn rhedeg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Rhagfyr 2018.

Alan Chamberlain    Poumpak Charuprakorn    Tanya Dower
 

Kirsten Evans       Richard McReynolds      Daniel Soley
 

Model gweithdy tebyg, gyda Swansea Laptop Orchestra (ei dau gyfansoddwr Jenn Kirby a Simon Kilshaw) gan gyrraedd penllanw gyda pherfformiad cyhoeddus yng Ngŵyl Gerdd Bangor ym mis Chwefror 2019.

hinrichsen.png

Meddai Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd: “Mae ymateb cyfansoddwyr i CoDI wedi bod yn hynod frwdfrydig – ac roedd nifer ac ansawdd y ceisiadau wedi rhyfeddu’r paneli. Mae’r 14 cyfansoddwr a ddewiswyd ar gyfer Siambr, Electronig a Theatr yn cynrychioli amrywiaeth o arddulliau a chefndiroedd, ac rydym yn gyffrous i fwrw ymlaen â’r tri phrosiect ym mis Medi. Daw rhagor o wybodaeth yn fuan am y llinyn gweithgaredd nesaf – RHYNGWEITHIO – a fydd yn cynnig canolbwynt ar-lein, ynghyd â gweithdai, rhwydweithio, mentora a chreu cysylltiadau Cyfeillio rhwng cymdeithasau creu cerddoriaeth ledled Cymru.”
 

Ariennir Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI drwy gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad y PRS sydd wedi pennu Tŷ Cerdd yn un o 40 o Bartneriaid Datblygu Dawn ledled y Deyrnas Unedig. Ar ben hynny, mae’r PRS yn cefnogi’r elfen SIAMBR, yn unol â’u gwaith yn datblygu gyrfaoedd cyfansoddwyr ar hyd y DU. Ac mae Gŵyl Llanandras  – sefydliad Cymreig sy’n nodedig am ei gefnogaeth i gerddoriaeth newydd – hefyd yn bartner yn SIAMBR, sydd wedi’i gefnogi gan Sefydliad Hinrichsen.

 

Am fwy o wybodaeth: www.tycerdd.org 

 

Cyswllt: Matthew Thistlewood

Tŷ Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, CF10 5AL    |  029 2063 5650  |   matthew.thistlewood@tycerdd.org