CoDI

CoDI 2020-21 headline image.png

2020/21

Mae Tŷ Cerdd yn hapus iawn i gyhoeddi'r 29 cyfansoddwyr a chrewyr cerddoriaeth wedi ei ddewis o dros 100 ymgais, ar gyfer y cyfleoedd a thal yn ein cynllun datblygu artistiaid CoDI ar ôl gyfres o alwadau agored:

CoDI DIY icon.png
CoDI Experimental icon.png
CoDI GRANGE icon 2.png
CoDI Opera icon.png

 DIY – wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad a Cherddoriaeth Ieuenctid y PRS

Bydd cyfansoddwr arweiniol Pwyll ap Siôn ac amrywiaeth o artistiaid yn fentoriaid i 10 crewyr cerddoriaeth  heb gael addysg gerdd ôl-ysgol ffurfiol: Cara Ludlow, Francesca Murphy, Gwen Siôn, Hannah Ratigan, Heledd Evans, Jake A Griffiths, Josh Whyte (aka Blank Face), Kevin Ford, Nazia Sethi (aka Naziaaa), Richard Thair  DARLLENWCH MWY

ARBROFOL wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y PRS ac ymddiriedoliaeth RVW

Gan weithio o gasgliad archif Tŷ Cerdd, bydd chwe artist yn cyfranogi i'r llwybr yma am waith arbrofol – wedi ei rhedeg can y gydweithfa o Angharad Davies, Rhodri Davies a Siwan Rhys: Amy Sterly, Emma Daman Thomas, Fern Thomas, Francesca Simmons, Simon Proffitt, Stephen Black DARLLENWCH MWY

GRANGE – wedi'i ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bydd ystod o artistiaid yn creu cerddoriaeth a gosodiadau sain i'r capel aml-ffydd yn yr Ysbyty Grange newydd, yn cydweithio â grwpiau cerddoriaeth cymunedol trwy'r proses, o dan arweiniad cyfansoddwr arobryn Jo Thomas: Ashley John Long, Angharad Jenkins a Delyth Jenkins, Leona Jones, Stacey Blythe, Teifi Emerald ac Ess Louise.  DARLLENWCH MWY

OPERA wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y PRS ac ymddiriedoliaeth RVW

Yma bydd cyfansoddwr Robert Fokkens ac ysgrifennwr/dramaturg Sophie Rashbrook yn cefnogi chwe chyfansoddwr trwy'r proses yma i weithio gyda senario, libreto ac ysgrifennu ar gyfer llais: Bethan Morgan-Williams, Eloise Gynn, Ethnie Foulkes, Gareth Olubunmi Hughes, Jasper Dommett, Rebecca Horrox DARLLENWCH MWY

  

CoDI 2020-21 logos.png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music