Llongyfarchiadau i'r chwe cyfansoddwr sydd wedi cael eu dewis i weithio gyda Andrew Lewis, Michael Rafferty ac UPROAR.

Jordan Hirst

Ashley John Long

Niamh O'Donnell

David Roche

Joss Smith

Jerry Zhuo

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853