Llongyfarchiadau i'r pum cyfansoddwr sydd wedi cael eu dewis fel artistiaid preswyl yn Academaidd Hijinx.

Academi Hijinx Gogledd Cymru

Claire Victoria Roberts

Academi Hijinx De Cymru 1

Teifi Emerald

Academi Hijinx De Cymru 2

Tom Elstob

Academi Hijinx Gorllewin Cymru 

Tayla-Leigh Payne

Academi Hijinx Canolbarth

Sarah Lianne Lewis

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853