CYLLID  

FUNDING

Deadline for next funding round: 17 January 2020

Includes all 5 schemes

Mae cynlluniau Loteri Tŷ Cerdd yn gwahodd ceisiadau am arian bedair gwaith y flwyddyn. Mae copïau o ganllawiau a ffurflen gais mewn print mawr ar gael drwy ddanfon neges. 

 

Cysylltwch â Tŷ Cerdd am fwy o wybodaeth - ymholiadau@tycerdd.org neu 029 2063 5640

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd:

Tŷ Cerdd’s lottery schemes invite funding applications four times a year. Guidelines and application form are available in large-print format on request. Please contact Tŷ Cerdd for further information enquiries@tycerdd.org or 029 2063 5640.

Tŷ Cerdd Lottery Schemes:

 
Composer in residence icon.png
New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

Cyfansoddwr Preswyl

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn.

Dyddiadau Cau: 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020, 17:00

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

 

Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn.

Dyddiadau Cau: 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020, 17:00

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00


Cronfa Ieuenctid

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn.

Dyddiadau Cau: 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020, 17:00

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021, 17:00


Rhaglennu Cerddoriaeth Gymreig

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn.

Dyddiadau Cau: 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020, 17:00

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021, 17:00


Cerddoriaeth yn y Gymuned

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn.

Dyddiadau Cau: 

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020, 17:00

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020, 17:00

Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, 17:00

Dydd Gwener 9 Hydref 2020, 17:00

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021, 17:00

Composer in residence icon.png

Composer in Residence

Two rounds of applications will be invited each year.

Deadlines

Friday 17 January 2020, 17:00

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

New Music Commissions

Two rounds of applications will be invited each year.

Friday 17 January 2020, 17:00

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00


Youth Fund

Four rounds of applications will be invited each year.

Friday 17 January 2020, 17:00

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 10 July 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

Friday 15 January 2021, 17:00


Programming Welsh Music

Four rounds of applications will be invited each year.

Friday 17 January 2020, 17:00

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 10 July 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

Friday 15 January 2021, 17:00


Music in Communities

Four rounds of applications will be invited each year.

Friday 17 January 2020, 17:00

Friday 17 April 2020, 17:00

Friday 10 July 2020, 17:00

Friday 9 October 2020, 17:00

Friday 15 January 2021, 17:00

New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853