CYLLID  

FUNDING

Mae cynlluniau Loteri Tŷ Cerdd yn gwahodd ceisiadau am arian bedair gwaith y flwyddyn. Mae copïau o ganllawiau a ffurflen gais mewn print mawr ar gael drwy ddanfon neges. 

 

Cysylltwch â Tŷ Cerdd am fwy o wybodaeth - ymholiadau@tycerdd.org neu 029 2063 5640

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd:

Tŷ Cerdd’s lottery schemes invite funding applications four times a year. Guidelines and application form are available in large-print format on request. Please contact Tŷ Cerdd for further information enquiries@tycerdd.org or 029 2063 5640.

Tŷ Cerdd Lottery Schemes:

 
Composer in residence icon.png
New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

Cyfansoddwr Preswyl

Wedi'i atal dros dro

Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

Wedi'i atal dros dro

 

Cronfa Ieuenctid

Wedi'i atal dros dro

Rhaglennu Cerddoriaeth Gymreig

Wedi'i atal dros dro

Cerddoriaeth yn y Gymuned

Wedi'i atal dros dro

Composer in residence icon.png

Composer in Residence

Temporarily suspended

New Music Commissions

Temporarily suspended

 

 

 


Youth Fund

Temporarily suspended


Programming Welsh Music

Temporarily suspended


Music in Communities

Temporarily suspended

New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853