CYLLID  

FUNDING

Mae cynlluniau Loteri Tŷ Cerdd yn gwahodd ceisiadau am arian bedair gwaith y flwyddyn. Mae copïau o ganllawiau a ffurflen gais mewn print mawr ar gael drwy ddanfon neges. 

 

Cysylltwch â Tŷ Cerdd am fwy o wybodaeth - ymholiadau@tycerdd.org neu 029 2063 5640

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd:

Tŷ Cerdd’s lottery schemes invite funding applications four times a year. Guidelines and application form are available in large-print format on request. Please contact Tŷ Cerdd for further information enquiries@tycerdd.org or 029 2063 5640.

Tŷ Cerdd Lottery Schemes:

 
Composer in residence icon.png
New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

Cyfansoddwr Preswyl

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau: 
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00; 
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00

Comisiynau Cerddoriaeth Newydd 

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma dwywaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau: 
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00; 
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00


Cronfa Ieuenctid

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau: 
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00
Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 2019, 17:00
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00
Dydd Gwener 17 Ionawr, 2020, 17:00


Rhaglennu Cerddoriaeth Gymreig

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau: 
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00 
Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 2019, 17:00
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00 
Dydd Gwener 17 Ionawr, 2020, 17:00


Cerddoriaeth yn y Gymuned

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am yr arian yma pedair gwaith y flwyddyn. Dyddiadau Cau: 
Dydd Gwener 19 Ebrill, 2019, 17:00 
Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 2019, 17:00 
Dydd Gwener 11 Hydref, 2019, 17:00 
Dydd Gwener 17 Ionawr, 2020, 17:00

Composer in residence icon.png

Composer in Residence

Two rounds of applications will be invited each year.

Deadlines: 
Friday 19 April 2019, 17:00
Friday 11 October 2019, 17:00

New Music Commissions

Two rounds of applications will be invited each year.

Deadlines: 
Friday 19 April 2019, 17:00
Friday 12 October 2019, 17:00


Youth Fund

Four rounds of applications will be invited each year.

Deadlines: 
Friday 19 April 2019, 17:00 
Friday 12 July 2019, 17:00 
Friday 11 October 2019, 17:00 
Friday 17 January 2020, 17:00


Programming Welsh Music

Four rounds of applications will be invited each year. Deadlines: 
Friday 19 April 2019, 17:00 
Friday 12 July 2019, 17:00 
Friday 11 October 2019, 17:00 
Friday 17 January 2020, 17:00


Music in Communities

Four rounds of applications will be invited each year. Deadlines: 
Friday 19 April 2019, 17:00 
Friday 12 July 2019, 17:00 
Friday 11 October 2019, 17:00 
Friday 17 January 2020, 17:00

New music icon.png
youth icon.png
Welsh music icon.png
Community icon.png

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org / © 2018 Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853