Carwyn Thomas, clarinet

Zoë Smith, piano

 

William Mathias – Sonatina for clarinet & piano

Gerald Finzi – Five Bagatelles

Francis Poulenc – Sonata for clarinet & piano

Mervyn Burtch – Prelude, Arioso & Dance

 

13:00 Dydd Mawrth / Tuesday 15.01.19

 

The Music Room @ Chapter • Yr Ystafell Cerdd @ Chapter

Market Road, Treganna/Canton, Caerdydd/Cardiff CF5 1QE

Mynediad am ddim / Free admission

The Royal Welsh College of Music and Drama and Tŷ Cerdd are delighted to launch a series of recitals in the intimate new recital space at Chapter (upstairs, round the corner from the Seligman Theatre).

 

This first concert of the series includes two gems of Welsh repertoire along a pair of well-loved clarinet favourites. Join us for 40 minutes of delicious lunchtime music.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Thŷ Cerdd wrth eu boddau yn lansio cyfres o ddatganiadau yn y man adnabyddiaeth bersonol newydd yng Nghanolfan Chapter (drws nesaf i’r Theatr Seligman).

 

Mae cyngerdd cyntaf y gyfres hon yn cynnwys dwy dlws oddi wrth repertoire Cymreig a phâr o ffefrynnau clarinét. Ymunwch â ni am 40 munud o gerddoriaeth amser cinio blasus.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853