EISTEDDFOD 2018  

#Encore @ Tŷ Cerdd

 

Tŷ Cerdd go iawn fyddwn ni yn ystod yr Eisteddfod ac rydyn ni’n gwahodd y byd a’i fam i mewn am glonc, coffi ac i fwynhau cerddoriaeth Gymreig:

 

  • Bydd ein stiwdio ein hunain yn cynnal cyngherddau agosatoch amser cinio bob dydd – amrywiaeth o artistiaid a repertoire: o’r soprano Elin Manahan Thomas a’r pianydd Jocelyn Freeman yn perfformio caneuon gan Dilys Elwyn Edwards i lansio ein halbwm newydd sbon ar label Recordiau Tŷ Cerdd ddydd Sadwrn 4 Awst; i’r perfformwyr/cyfansoddwyr blaenllaw Siân James a Sioned Webb, yn rhoi cynnig ar flaenffrwyth cywaith clasurol/gwerin newydd ar 10 Awst; ynghyd ag amryw o ddatganiadau o’r repertoire Cymreig hen a newydd ar y cyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar draws yr wythnos ar ei hyd.

 

  • Bob dydd o ddydd Mawrth 7 Awst, byddwn yn cyflwyno datganiadau gan enillwyr y dydd am 4.30yp dan ofal Branwen Gwyn – cyfle i glywed doniau gorau Cymru, a hwythau newydd gael llwyddiant yng nghystadlaethau’r Eisteddfod yn y Pafiliwn, yn perfformio ac yn sgwrsio.

 

  • Ac yn union y tu allan i’n swyddfeydd, ar Lanfa’r Ganolfan, mae Tŷ Cerdd yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i gydlynu ystod o berfformiadau cerddorol ar y llwyfan Llesiant am 11yb bob dydd.

  

Dewch i mewn i Dŷ Cerdd am glonc ac i ddysgu mwy am gerddoriaeth Cymru: bydd Tŷ Cerdd yn croesawu’r cyhoeddwyr cerddoriaeth Gymreig Curiad, Cwmni Gwynn ac Oriana a fydd i gyd â cherddoriaeth ddalen a sgorau ar werth a bydd cyhoeddiadau Tŷ Cerdd ei hun hefyd ar gael yma (gan gynnwys gemau o gatalog yr enwog Hughes a’i Fab), yn ogystal ag albymau Recordiau Tŷ Cerdd wrth gwrs.

 

Coffi a the ar gael drwy’r adeg, cerddoriaeth dda, digon o sgwrs. Ymunwch â ni!

 

steddfodlogo1.png
 

Tŷ Cerdd really will be a house of music for the duration of the Eisteddfod – we’re inviting all-comers in for a chat, a coffee, and to enjoy Welsh music:

 

  • Our own studio will host intimate lunchtime concerts daily – a range of artists and repertoire: from Welsh soprano Elin Manahan Thomas and pianist Jocelyn Freeman, performing songs by Dilys Elwyn-Edwards to launch our brand new Tŷ Cerdd Records release on Saturday 4 August; to leading Welsh performer/composers Siân James and Sioned Webb, trying out the first fruits of a new classical/folk collaboration on 10 August; and a collaboration with the Royal Welsh College of Music and Drama in a variety of recitals of Welsh repertoire new and old across the week.
     

  • From Tuesday 7 August, we’ll be presenting winners’ recitals daily at 4.30pm, hosted by Branwen Gwyn – a chance to hear the best of Welsh talent, fresh from Eisteddfod competition success in the Pavilion, in performance and conversation.

 

  • And just outside our offices, in WMC’s Glanfa, Tŷ Cerdd is collaborating with Welsh Government to co-ordinate a range of musical performances on the Wellbeing stage at 11am daily.

 

Come in to Tŷ Cerdd for a chat, and to explore Welsh music: Tŷ Cerdd will be hosting Welsh music publishers Curiad, Cwmni Gwyn and Oriana, who will all have sheet music and scores for sales; and we’ll have our own Tŷ Cerdd publications available here too (including gems from the renowned Hughes and Son catalogue), as well as our Tŷ Cerdd Records releases, of course.

 

Coffee and tea on tap, good music, conversation. Join us!