Sun, 29 Sep | Tabernacle Chapel, Cardiff

Côrdydd a C.Ô.R

Cyngerdd Lawnsio CD
Registration is Closed

Time & Location

29 Sep 2019, 19:30 – 22:00
Tabernacle Chapel, Cardiff, The Hayes, Cardiff CF10 1AJ, UK

About the Event

Caryl Parry Jones yn cyflwyno / Caryl Parry Jones presents:  Caniadaeth y Cysegr yn 70 / Caniadaeth y Cysegr is 70

Trefniannau Jeffrey Howard o rai o’n hoff emynau / Jeffrey Howard's arrangements of some of our favorite hymns. 

Jeffery Howard + Miriam Isaac

Tocynnau AM DDIM / Tickets are FREE

Am fwy o fanylion / For more information

cordydd1@gmail.com  /  osian_llyr@hotmail.com

Registration is Closed

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853