EYBBC - Palanga 2020

The Wales EBBA Steering Group invites applications for the European Youth Brass Band Championships 2020 in Palanga, Lithuania, on Sunday 3 May 2020, part of the European Brass Band Championships 2020.

 

Two Welsh youth bands will be selected for nomination by Wales: one for the Development Section and one for the Premier Section.

 

To submit an application for your youth band, please complete the attached form, and return to Tŷ Cerdd (enquiries@tycerdd.org) by Friday 24 May, 2019.  Announcements will be made by the end of June 2019.
Mae Grŵp Llywio EBBA yn gwahodd ymgeisiadau ar gyfer Cystadleuaeth Band Pres Ieuenctid 2020 ym Palanga, Lithwania, dydd Sul 3 Mai 2020,  rhan o Bencampwriaethau Bandiau Pres Ewrop 2020.

 

Caiff dau fand eu henwebu: un ar gyfer yr Adran Ddatblygu (Development) ac un ar gyfer y Brif Adran (Premier).

 

I gyflwyno cais ar gyfer eich band pres ieuenctid, cwblhewch y ffurflen ynghlwm â’r e-bost a ddychwelwch i Tŷ Cerdd (ymholiadau@tycerdd.org) erbyn Dydd Gwener 24 Mai 2019.  

Y cyhoeddiadau i ddigwydd erbyn diwedd mis Mehefin 2019. 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853