Cystadleuaeth Bandiau Pres Ieuenctid Ewrop (EYBBC) Birmingham, 2022

Mae Tŷ Cerdd ar y cyd â Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ceisiadau i Gystadleuaeth Bandiau Pres Ieuenctid Ewrop 2022 yn y Neuadd Symffoni,  Birmingham, Lloegr ddydd Sadwrn 30 Ebrill 2022 yn rhan o Bencampwriaethau Bandiau Pres Ewrop 2022.

Gwahoddir pob gwlad sy’n aelod o EBBA i enwebu DAU fand ieuenctid i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, un i bob adran o’r digwyddiad. Mae dwy adran i’r gystadleuaeth, y Brif Adran a’r Adran Ddatblygu. Ni fydd ffi i’w thalu i gymryd rhan yn y gystadleuaeth a gall bandiau ddisgwyl y bydd yn rhaid iddynt gyflwyno eu rhaglen erbyn mis Mawrth 2022. Cyhoeddir y darnau gosod ar gyfer pob adran gan EBBA yn y man, heb fod yn ddiweddarach na 1 Rhagfyr 2021, debyg iawn.

Gall bandiau sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth fod yn fandiau ieuenctid sefydledig, bandiau ysgol, bandiau rhanbarthol, bandiau cenedlaethol neu “fandiau prosiect” sy’n cynnwys cyfuniad o chwaraewyr wedi’u dethol i ffurfio band i chwarae yn y gystadleuaeth. Fodd bynnag, gan y bydd pob band yn cynrychioli ei wlad, RHAID i’r holl chwaraewyr ym mhob band hanu o’r wlad honno’n unig.

Rhaid i bob band pres ieuenctid gael ei ffurfio’n unol â band pres Prydeinig safonol o ran offeryniaeth. Caiff bandiau ddefnyddio uchafswm o 50 o chwaraewyr, gan gynnwys offerynnau taro.

Y Brif Adran

Mae’r adran hon ar gyfer bandiau pres ieuenctid hŷn. Dylai chwaraewyr fod yn 22 oed neu’n iau ar 1 Ionawr 2022. Rhaid chwarae rhaglen o’ch dewis sy’n para uchafswm o 25 munud o amser chwarae a fydd yn cynnwys darn gosod byr (tua 10-12 munud ar ei hyd) ynghyd ag eitem yn cynnwys unawdydd o’r band (bydd gwobr am yr unawdydd gorau yn y Brif Adran).

Yr Adran Ddatblygu

I fandiau ieuenctid iau y mae’r adran hon. Dylai chwaraewyr fod yn 18 oed neu’n iau ar 1 Ionawr 2022. Rhaid chwarae rhaglen o’ch dewis sy’n para uchafswm o 20 munud o amser chwarae a fydd yn cynnwys darn gosod byr (tua 6-8 munud ar ei hyd) ynghyd ag eitem yn cynnwys unawdydd o’r band (bydd gwobr am yr unawdydd gorau yn yr Adran Ddatblygu).

Beirniadu

Bydd dau feirniad a fydd yn gallu gweld perfformiadau’r bandiau’n agored. Bydd y beirniaid yn ysgrifennu sylwadau am bob perfformiad.

Bydd y ddau feirniad yn cymryd i ystyriaeth yr agweddau canlynol ar berfformiadau pob band:
 

  1. Rhagoriaeth gerddorol y perfformiad

  2. Ansawdd a chydbwysedd y rhaglen a chwaraeir.

  3. Gwerth adloniadol perfformiad y gerddoriaeth i’r gynulleidfa.