top of page

Urgent: The future of St David’s Hall

Pwysig: Dyfodol Neuadd Dewi Sant

You may be aware of recent publicised plans for the proposed handover of St David’s Hall to Live Nation/AMG (Academy Music Group).

 

We know that many community music groups in Wales will be concerned and we encourage you to contact your local MS, the leader of Cardiff Council and any other relevant people or organisations you think need to be aware of this issue.
 

With that in mind, we have drafted the letter below which sets out the concerns that we and others in the arts sector in Wales are particularly worried about. Please feel free to use as much or as little of the text we’ve provided.

CYM

Efallai eich bod yn ymwybodol o gynlluniau a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer y cynnig i drosglwyddo Neuadd Dewi Sant i Live Nation/AMG (Academy Music Group).

Gwyddom y bydd llawer o grwpiau yng Nghymru yn bryderus ac rydym yn eich annog i gysylltu â’ch Aelod Seneddol lleol, arweinydd Cyngor Caerdydd ac unrhyw bobl neu sefydliadau perthnasol eraill y credwch sydd angen bod yn ymwybodol o’r mater yma.

Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi drafftio’r llythyr atodedig sy’n nodi’r pwyntiau yr ydym ni, ac eraill yn sector y celfyddydau yng Nghymru, yn arbennig o bryderus amdano. Mae croeso i chi ddefnyddio cymaint neu gyn lleied o'r testun rydyn ni wedi'i ddarparu.

bottom of page