night-music-hwyrgerdd-green-colour.png

HwyrGerdd yw cyfres cerddoriaeth gyfoes newydd Neuadd Dewi Sant. Mae’n dwyn ynghyd rai o’r lleisiau cerddorol mwyaf cyffrous a neilltuol sy’n gweithio heddiw ac yn ffordd fwy hamddenol o chwilio cyfeiriadau newydd ym myd cerdd - o unawdwyr electroacwstig i ensembles sy’n wfftio confensiynau - ac o gael blas ar berfformiadau gwefreiddiol gan berfformwyr ifainc blaenllaw o Brydain. Mae’r gorau o blith cerddoriaeth newydd Cymru hefyd yn amlwg ei le ym mhob digwyddiad, diolch i Dŷ Cerdd.

Mae holl berfformiadau HwyrGerdd ar fynd yn amgylchfyd agosatoch Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio â’r artistiaid rhwng y setiau. Tra byddwch yma gallwch wneud defnydd da o’n Bar Jin newydd hyfryd ac, i roi hwb i chi, rydym hyd yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

NightMusic is St David's Hall's new contemporary music series.  Bringing together some of the most exciting and distinctive musical voices working today, it’s a more easy-going way to explore new directions in music – from electro-acoustic soloists to convention-flouting ensembles – and to enjoy thrilling performances from leading young British performers. The best of new Welsh music also features in each event, courtesy of Tŷ Cerdd.

All NightMusic performances take place in the intimate setting of SDH's L3 Lounge, with atmospheric lighting and spoken introductions from the performers to open up their musical worlds. Every event will be as informal as it is immersive, with plenty of opportunities to talk to the artists between sets. Whilst you’re there you can make good use of their lovely new gin bar and, to get you going, we even include your first drink in the ticket price.