ISCM World Music Days: Tallinn & Tartu (Estonia)  2 - 10 May 2019 

Call to composition students!

CYMRAEG

Call for works for EAMT New Music Ensemble: UMA
 

Additional Call for Works for composition students only. 

 

EMTA UMA (New Music Ensemble of Estonian Academy of Music and Theatre - EAMT)

fl, cl, trp, vl, vc, pf, sx (alto or baritone)

 

All possible combinations from 4 to 7 instruments are welcome. With or without conductor.

Up to 10 minutes duration. Deadline: 29 Feb 2019, 12 PM GMT.

 

UMA is New Music Ensemble of EAMT. Join in with the international collaboration with the EAMT Department of Classical Music Performance. UMA has been part of playing G. Grisey "Les espaces acoustiques" and have working together with K.Penderecki and L.Andriessen.


Supervisors are Taavi Kerikmäe and Tarmo Johannes.

Requirements for submission: 

 

 • The score (PDF document preferred), or audio/video documentation if the work does not have a written score. 

 • Personal information form (attached below)

 • An audio or video recording of the work (if possible).

 • Program notes in English for the submitted work (maximum 100 words). 

 • Technical rider which specifies all equipment that is necessary to perform the work. 

 • Short biography in English of the composer (maximum 100 words). 

 • Proof of nationality of the composer (copy of passport or identity card). 

 • High-resolution digital photograph of the composer.

 

 

Please send individual submissions with required attachments to:
EAMT Call for Works coordinator Karl Tipp
, karl@worldmusicdays2019.ee before 29 Feb 2019, 12 noon.

Concert is planned on 3 May 2019 in Estonian Academy of Music and Theatre. The jury for the works will be selected by the ensemble and the supervisors.

Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd ISCM, 2 - 10 Mai 2019 yn Estonia

Galwad ar gyfer myfyrwyr cyfansoddi!

 

UMA EAMT (Ensemble Cerddoriaeth Newydd Academi Gerdd a Theatr Estonia - EAMT)

ffl, cl, trp, feil, soddg, piano, sacs (alto neu fariton)

 

Croeso i bob cyfuniad posibl o 4 i 7 o offerynnau. Gyda neu heb arweinydd. Hyd at 10 munud. Dyddiad cau: 29 Chwefror 2019, 12 hanner dydd GMT.

 

Ensemble Cerddoriaeth Newydd EAMT yw UMA. Ymunwch yn y cydweithrediad rhyngwladol gydag Adran Perfformio Cerddoriaeth Glasurol EAMT. Mae UMA wedi cymryd rhan mewn perfformio "Les espaces acoustiques" gan G. Grisey ac wedi cydweithio â K. Penderecki a L. Andriessen.


Y goruchwylwyr yw Taavi Kerikmäe a Tarmo Johannes.

Atodiadau: 

 

 • Y sgôr (dogfen PDF sydd orau gennym), neu ddogfen sain/fideo os nad oes sgôr ysgrifenedig i’r gwaith. 

 • Recordiad sain neu fideo o’r gwaith (os yn bosibl).

 • Nodiadau rhaglen yn Saesneg ar gyfer y gwaith a gyflwynir (uchafswm o 100 o eiriau) 

 • Atodiad technegol sy’n manylu ar yr holl offer sydd ei angen i berfformio’r gwaith. 

 • Bywgraffiad byr yn Saesneg ar gyfer y cyfansoddwr (uchafswm o 100 o eiriau)

 • Prawf o genedligrwydd y cyfansoddwr (copi o basbort neu gerdyn adnabyddiaeth).

 • Ffotograff digidol cydraniad uchel o’r cyfansoddwr.

 

Dylech anfon eich cyflwyniad unigol ynghyd â’r atodiad gofynnol at:
Gydlynydd Galwad am Weithiau EAMT, Karl Tipp, karl@worldmusicdays2019.ee cyn 29 Chwefror 2019, 12 hanner dydd GMT.

Bwriedir cynnal cyngerdd 3 Mai 2019 yn Academi Gerdd a Theatr Estonia. Detholir y rheithgor ar gyfer y gweithiau gan yr
ensemble a’r goruchwylwyr.