top of page

CoDI Sound

FRANKLONDYA

Jordan Hirst

Franklondya – ‘Smyglo’ yn y Gernyweg, frank (rhydd) + londya (glanio)

 

Y bwriad oedd ysgrifennu darn lle nad oes llawer yn digwydd am y rhan fwyaf o’r amser – yn debyg iawn i smyglo. Mae eiliadau byr, gwinglyd o egni pryderus yn cael eu hamgylchynu gan deimladau hirach, llonydd o aros, a’r rheiny wedyn yn adeiladu at ruthr sydyn o egni lle mae popeth yn digwydd ar unwaith, cyn i dawelwch anesmwyth gael ei adfer unwaith eto. (Y recordio wedi’i wneud ar draeth Portwrinkle, Cernyw.)

Franklondya – ‘Smuggle’ in Cornish, frank (free) + londya (to land)


The intention was to write a piece in which, for the majority of the time, not a lot happens – much like smuggling. Short, skittish moments of anxious energy are surrounded by longer, still feelings of anticipation that build to a sudden rush of energy where everything happens at once, before an uneasy calm is restored. (Recordings taken at Portwrinkle Beach, Cornwall.)

bottom of page