top of page

Mae Joss Smith yn gweithio o fewn gwahanol gyfryngau, a’r rheiny yn amrywio o weithiau sain yn unig i gerddoriaeth electronig, theatr offerynnol a chelf perfformio. Ffactor sy’n cysylltu’r gwahanol ddulliau hyn yw’r defnydd o ddisgwyliad i greu tensiwn a gwyrdroi naratifau cyfansoddiadol.

Mae nifer o ensembles wedi perfformio gweithiau Joss, gan gynnwys Cerddorfa Aurora, Ensemble X.Y, Triawd Aurora ac Ensemble Esbjerg. Mae cyflawniadau diweddar yn cynnwys bod yn rhan o gynllun Cyfansoddi 2018-19 Ensemble Psappha a chael ei gomisiynu i greu darn ar gyfer cyngherddau Listenpony.

Mae gan Joss radd Meistr mewn Cyfansoddi o Det Jyske Musikkonservatorium yn Aarhus, Denmarc lle derbyniodd hyfforddiant gan Simon-Steen Andersen, Juliana Hodgkinson a Niels Rønsholdt ac mae wedi cwblhau gradd baglor yn yr Academi Gerdd Frenhinol lle bu’n astudio gyda Huw Watkins, Tansy Davies a Gary Carpenter gan gael hyfforddiant ychwanegol gan Peter Maxwell Davies ac Oliver Knussen.
 

English

Joss Smith 1993

website icon.png

Joss Smith works within various mediums, ranging from purely sound orientated works to electronic music, instrumental theatre and performance art. A linking factor between these different approaches is the use of expectation to build tension and subvert compositional narratives. 


Joss has had works performed by a number of ensembles, including Aurora Orchestra, Ensemble X.Y, Aurora Trio and Esbjerg Ensemble. Recent accomplishments include being a part of Psappha Ensemble’s 2018-19 Composing for… scheme and being commissioned to write a piece for the Listenpony concert series.


Joss has a masters degree in composition from Det Jyske Musikkonservatorium in Aarhus, Denmark where he received tuition from Simon-Steen Andersen, Juliana Hodgkinson and Niels Rønsholdt and has completed a bachelor’s degree at the Royal Academy of Music where he studied with Huw Watkins, Tansy Davies and Gary Carpenter with additional tuition from Peter Maxwell Davies and Oliver Knussen.

Joss Smith (photo © Matthew Thistlewood)
bottom of page