top of page

Kiddus Murrell 

Resident Music-Creator Crëwr Cerddoriaeth Preswyl

(Weston Jerwood Creative Bursary Fellow / Cymrawd 2021)
 

Kiddus 03.jpg
Pleser o’r mwyaf i Dŷ Cerdd yw cyhoeddi penodiad Kiddus Murrell i’w tȋm staff fel Crëwr Cerddoriaeth Preswyl.

Canwr, cynhyrchydd, aml-offerynnwr ac artist gweledol 23 oed o Gaerdydd yw Kiddus. Yn ymrwymedig i’w gymuned yn Grangetown a Butetown, mae Kiddus wedi bod yn perfformio cerddoriaeth yn lleol drwy’r rhan fwyaf o’i fywyd a dechreuodd ryddhau ei frand arbennig o R&B arbrofol bedair blynedd yn ôl, ers pryd mae’n adeiladu cronfa ymroddgar o ffans yn rhyngwladol. Bydd yn ymuno â thȋm Tŷ Cerdd am flwyddyn o 12 Ebrill.

 

Cefnogir rôl y Crëwr Cerddoriaeth Preswyl gan Fwrsarïau Creadigol Weston Jerwood - menter ar draws y DU i gefnogi creadigwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is i ddatblygu gyrfaoedd yn sectory celfyddydau lle o hyd i raddau helaeth mae’r garfan hon wedi’i thangynrychioli. Mae 50 o ‘Gymrodyr’ yn eu lle mewn sefydliadau creadigol ar draws y DU - saith ohonynt yng Nghymru - gan dderbyn cefnogaeth i feithrin gyrfaoedd yn y celfyddydau. Ochr yn ochr â chael rôl fel aelod o staff mewn sefydliad creadigol, mae’r Cymrodyr yn derbyn mentora a datblygu proffesiynol drwy raglen Bwrsarïau Creadigol Weston Jerwood.

Yn ôl Kiddus: “Dw i wedi cyffroi’n lân am y rôl newydd yma. Y dylanwad pennaf ar fy mhrofiad o fod yn Gymreig yw fy nhreftadaeth ddu ac Asiaidd a’r cymunedau o’m cwmpas ac mae cydweithio â Thŷ Cerdd i alluogi creadigwyr nad ydyn nhw’n cael eu cynrychioli cystal yn sȋn y celfyddydau yng Nghymru’n dibyn o ysgogiad i mi.”

Yn ôl Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd: “Mi gawson ni ein llorio gan Kiddus – artist rhyfeddol sydd â rhyw egni anhygoel o heintus ac mae ei angerdd dros helpu i sicrhau bod lleisiau ei gymuned yn cael eu clywed yn ganolog i’w waith. Rydyn ni’n ymrwymedig i ehangu cyrraedd ac estheteg y gwaith rydyn ni’n ei ddatblygu ac yn ei gefnogi ac mae Kiddus yn addo chwarae rhan bwysig yn y gwaith hwnnw dros y flwyddyn nesaf.”

Mae Tŷ Cerdd yn gweithio ar draws gwahanol genres i hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru gan fabwysiadu’r slogan, “Os ydych yn cerddora yng Nghymru, cerddoriaeth Gymreig yw hi.” Derbyniwyd 79 o geisiadau gan y sefydliad am rôl y Crëwr Cerddoriaeth Preswyl oedd yn agored i gerddorion mewn unrhyw genre. Mae’r pum ymgeisydd arall ar y rhestr fer yn cael cynnig mentora a chefnogaeth arall fel cynhysgaeth i’w ceisiadau ac mae’r 73 sy’n weddill wedi’u gwahodd i ymgysylltu â chyfleoedd eraill Tŷ Cerdd sy’n amrywio o weithdai ar-lein i lwybrau creadigol.

Kiddus 02.jpg

Bydd y criw o saith Cymrodor y Bwrsarïau yng Nghymru yn derbyn cefnogaeth ychwanegol gan y sefydliadau lle maent yn breswyl i rwydweithio a chydweithio â’i gilydd. Y sefydliadau preswyl yng Nghymru yw :