top of page

05, 13 & 21.06.24 Lottery Q&A sessionssgroliwch i lawr am y Gymraeg


Our lottery funds are now open for applications and we're holding online Q&A sessions for those interested in applying.


Each one will include detail on what we can and can't fund, how to complete the application form and the budget and how to navigate the application portal.


Wed 5 June, 4pm REGISTER


Thu 13 June, 9am REGISTER


Fri 21 June, 10am REGISTER---


Mae ein cronfeydd loteri ar agor ar gyfer ceisiadau ac rydym yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb ar-lein ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gwneud cais.


Bydd pob un yn cynnwys manylion am yr hyn y gallwn ac na allwn ei ariannu, sut i lenwi'r ffurflen gais a'r gyllideb a sut i lywio'r porth ymgeisio.


Merc 5 Mehefin, 4yp COFRESTRWCH


Iau 13 Mehefin, 9yb COFRESTRWCH


Gwe 21 Mehefin, 10yb COFRESTRWCHComments


bottom of page