top of page

25.11.23 - 13.04.24 Dunvant Male Choir Tour of Wales
25 Tachwedd, 2023 Cadeirlan Aberhonddu gyda Chôr Meibion Aberhonddu

16 Chwefror 2024 Cadeirlan Llanelwy gyda Rhys Meirion

17 Chwefror 2024 Cadeirlan Bangor gyda Rhys Meirion

16 Mawrth 2024 Cadeirlan St Woolos, Casnewydd gydag Only Boys Aloud

13 Ebrill, 2024 Cadeirlan Tyddewi gyda Chôr Meibion Hwlffordd


Ar y 4ydd o Orffennaf, bydd Côr Meibion Dyfnant yn perfformio mewn "Cymanfa Ganu" yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd.


Bydd Taith Cymru yn gorffen gyda "Chyngerdd Mawreddog" yn Abertawe. Bydd yr artistiaid, ar wahân i "Only Boys Aloud", a fu'n rhannu'r llwyfan gyda Chôr Meibion Dyfnant ar y daith, yn perfformio yn y cyngerdd dathlu cyffrous hwn, yn Neuadd Brangwyn.


https://dunvantchoir.wales/tour-of-wales/
Dunvant Male Choir will be singing in all six Anglican Cathedrals of Wales between November 2023 and July 2024.


25th November, 2023 Brecon Cathedral with Aberhonddu and District Male Choir

16th February 2024 St Asaph Cathedral with Rhys Meirion

17th February 2024 Bangor Cathedral with Rhys Meirion

16th March 2024 St Woolos Cathedral, Newport with Only Boys Aloud

13th April, 2024 St David’s Cathedral with Haverfordwest Male Choir

On the 4th July, Dunvant Male Choir will perform in a “Cymanfa Ganu” in Llandaff Cathedral, Cardiff.


The Tour of Wales will end with a stunning “Homecoming Concert” in Swansea and the artists, apart from “Only Boys Aloud”, who will be sharing the stage with Dunvant Male Choir on the tour, will be performing in this exciting celebratory concert, at the Brangwyn Hall.


https://dunvantchoir.wales/tour-of-wales/

bottom of page