top of page

29.09-04.11.23 Warning NotesA powerful immersive sonic experience of suspense and shifting sounds. By Mark Anderson. Created in collaboration with Liam Walsh. A captivating sound-world that comes alive through an ever-changing outdoor live performance. Using an ensemble of visually striking ‘instruments’ - gongs, bells, whistles and explosive events - Warning Notes gives a voice to the social and ecological alarm rippling across our planet. A hypnotic and playful invitation to contemplate our future together. For everyone - from children to adults. Workshop and accessible performances available. “A pulsing, gorgeous and threatening world woven out of sound sculptures and beautiful, rhythmic notes” Profiad sonig pwerus o ymgolli mewn disgwyliada newidiol. Gan Mark Anderson. Wedi’i greu ar y cyd â Liam Walsh. Byd-sain swynol sy’n dod yn fyw drwy berfformiad byw awyr agored sy’n newid yn barhaus. Gan ddefnyddio ensemble o ‘offerynnau’ sy’n weledol drawiadol - gongiau, clychau, chwibanau a digwyddiadau ffrwydrol - mae Warning Notes yn rhoi llais i’r larwm cymdeithasol ac ecolegol sy’n canu ar draws ein planed. Gwahoddiad chwareus a llesmeiriol i graffu ar ein dyfodol gyda’n gilydd. I bawb - o blant i oedolion. Gweithdai a pherfformiadau hygyrch ar gael. “Gwaith hudolus, hyfryd a bygythiol wedi’i wehyddu o gerfluniau sain a nodau rhythmig hardd” 2023 Tour Dates Contact venues for information and booking. 29/30 Sept - Oriel Davies Gallery, 5 - 9pm, Newtown, Wales 13/14 Oct - Citrus Arts Tŷ Unnos, 4.30 - 8.30pm Pontypridd, Wales 20/21 Oct - Oriel Plas Glyn y Weddw, 4 - 8pm, Pwllheli, Wales 27/28 Oct - Ideas Festival, 4 - 8pm, Oxford, England 3/4 Nov - Ruthin Craft Centre, 4 - 8pm, Ruthin, Wales 2023 Dyddiadau’r Daith Cysylltwch â lleoliadau am wybodaeth ac i archebu. 29/30 Medi - Oriel Davies, 5 - 9yp, Y Drenewydd, Cymru 13/14 Hydref - Citrus Arts Tŷ Unnos, 4.30 - 8.30yp, Pontypridd, Cymru 20/21 Hydref - Oriel Plas Glyn y Weddw, 4 - 8yp, Pwllheli, Cymru 27/28 Hydref - Gŵyl Ideas, 4 - 8yp, Rhydychen, Lloegr 3/4 Tachwedd - Canolfan Grefftau Rhuthun, 4 - 8yp, Rhuthun, Cymru Promotional pack Click on this text to download promotional pack (English) Pecyn hyrwyddo Cliciwch ar y testun hwn i lawrlwytho pecyn hyrwyddo (Cymraeg) Funded by the Arts Council of Wales. Co-commissioned and co-presented by OCM. Part of the Everything is Connected season produced by the Cultural Programme. Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Comisiynir a chyflwynir ar y cyd ag OCM. Rhan o dymor Everything is Connected a gynhyrchwyd gan y Rhaglen Ddiwylliannol.

bottom of page