UPROAR seeks new Trustees

Founded in 2017, UPROAR | Wales New Music Ensemble has had three successful years inspiring audiences with stunning performances of contemporary classical music including commissions of 24 new works from Welsh composers. We are now at a pivotal point in our development as we consider the role of music and musicians in a society emerging from the challenges of 2020. To help us with this thinking we are seeking new voices to join our experienced Board of Trustees.


We are open to new ideas and are looking for people with a diverse range of expertise, particularly people with experience outside music who can bring a new perspective to the work that we do.


For further information and details of how to apply, please visit our website: https://www.uproar.org.uk/news Deadline: 10/03/2021UPROAR | Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd


Wedi’i sefydlu yn 2017, mae UPROAR | Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru wedi cael tair blynedd lwyddiannus yn ysbrydoli cynulleidfaoedd â pherfformiadau syfrdanol o gerddoriaeth glasurol gyfoes gan gynnwys comisiynau ar gyfer 24 o weithiau newydd gan gyfansoddwyr o Gymru. Bellach rydym wedi cyrraedd pwynt allweddol yn ein datblygiad wrth i ni ystyried rôl cerddoriaeth a cherddorion mewn cymdeithas sy’n dod allan o holl heriau 2020. I’n helpu wrth wneud hyn rydym yn chwilio am leisiau newydd i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr profiadol.


Rydyn ni'n agored i syniadau newydd ac yn edrych am bobl sydd ag amrywiaeth o feysydd arbenigedd, yn enwedig pobl sydd â phrofiad y tu allan i gerddoriaeth a all ddod â phersbectif newydd i'n gwaith.


Mwy o wybodaeth a manylion o sut i ymgeisio ar ein gwefan:


https://www.uproar.org.uk/cy/news


Dyddiad cau: 10 Mawrth 2021+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853