Cyfansoddwyr yn derbyn comisiynau CoDI Bydis


Bydd Jack White yn gweithio gyda Côr Aduniad

Pleser mawr i Dŷ Cerdd yw cyhoeddi bod Jack White ac Iestyn Harding wedi derbyn grantiau i’w galluogi i ddod â gwaith newydd i’r llwyfan, ochr yn ochr â grwpiau perfformio cymunedol. Bu Jack ac Iestyn yn rhan o garfan wreiddiol o wyth artist a ddetholwyd ar gyfer rhaglen Bydis CoDI 18/19 sy’n paru cyfansoddwyr â chymdeithasau lleol. Er mwyn hwyluso hyn, derbyniodd pob cyfansoddwr a grŵp perfformio grant cychwynnol gan CoDI, gyda’r parau’n cydweithredu dros gyfres o weithdai ar ddechrau 2019.


Bu Jack White yn cydweithio â Chôr Aduniad o Gwmbrân i ddatblygu Beacons, darn lleisiol arbrofol sy’n cynnwys defnyddio seinyddion symudol. Daw’r enw o fynyddoedd Bannau Brycheiniog lle byddai tanau’n cael eu cynnau i rybuddio am unrhyw fyddinoedd oedd yn dynesu. Yn y gwaith defnyddir tân yn fetaffor ar gyfer newid posibl a bydd y côr yn symud o gwmpas y gofod perfformio cyn dod at ei gilydd yn yr adran olaf. Bydd y grant ychwanegol o £750 yn gadael i Jack weithio gyda’r côr (sy’n derbyn £250) i gwblhau’r darn yn barod ar gyfer ei berfformiad cyntaf ym mis Mawrth 2020.


Mae Iestyn Harding yn ysgrifennu consierto ar gyfer Cerddorfa Symffoni Y Fenni

Bu Iestyn Harding yn gweithio ar frasluniau ar gyfer concerto triphlyg gyda cherddorion o Gerddorfa Symffoni’r Fenni dros dri gweithdy yn ystod mis Mehefin. Gan adeiladu ar yr arbrofion hyn, bydd yn awr yn gweithio gyda’r grŵp i gwblhau ei waith i’r feiolín, ffliwt a chorn unawd a cherddorfa’n barod ar gyfer ei berfformiad cyntaf yn ystod haf 2020.


“Bydis” yw un o’r amryfal feysydd sy’n cael eu rhedeg fel rhan o CoDI, rhaglen ddatblygu Tŷ Cerdd i gyfansoddwyr Cymreig. O fis Ionawr i fis Mehefin 2019, bu wyth pâr o artistiaid / grwpiau cerdd cymunedol wrthi mewn gweithdai’n datblygu darnau newydd oedd yn cynnwys cerddoriaeth i bumawd chwyth, cerddoriaeth electronig arbrofol a darn i fandiau pres yn chwarae ar y cyd. Dewiswyd cynigion Jack White ac Iestyn Harding i ddatblygu eu gwaith gwreiddiol gan banel Tŷ Cerdd i fynd yn eu blaenau at y cam nesaf.


Yn ôl Matthew Thistlewood, Tŷ Cerdd: “Mae wedi bod yn bleser gweld ystod y gwaith rhagorol sydd wedi cael ei ddatblygu drwy CoDi dros y flwyddyn ddiwethaf - ac yn galonogol gweld y fath gysylltiadau bywiog rhwng cyfansoddwyr proffesiynol a’n cymdeithasau ffyniannus. Roedd prosiectau Jack ac Iestyn ill dau’n ddychmygus yn artistig ac yn hygyrch i’r grwpiau roeddent yn cydweithio â nhw - ac rydyn ni mor falch bod yr ensembles am gydweithio â’r cyfansoddwyr i’w cyflwyno i gynulleidfaoedd.”


Bydd galwad am artistiaid ar gyfer cyfle Bydis CoDI 19/20 ar ganol mis Hydref.

Recent Posts

See All

Roche piano concerto receives Italian premiere

Live recording of David John Roche's Sculptures (winner of the Dante Moro international composition competition) by Silvia Tessari and the Dolomiti Symphonia Orchestra conducted by Delio Cassetta 04.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853