EYBBC - PALANGA, 2020

The Wales EBBA Steering Group invites applications for the European Youth Brass Band Championships 2020 in Palanga, Lithuania, on Sunday 3 May 2020, part of the European Brass Band Championships 2020.

Mae Grŵp Llywio EBBA yn gwahodd ymgeisiadau ar gyfer Cystadleuaeth Band Pres Ieuenctid 2020 ym Palanga, Lithwania, dydd Sul 3 Mai 2020,  rhan o Bencampwriaethau Bandiau Pres Ewrop 2020.


Click here for more / Cliciwch yma...

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853