top of page

Tŷ Cerdd channel on AM / Sianel Tŷ Cerdd ar AM


Tŷ Cerdd channel on AM

A new platform for Tŷ Cerdd's online media, the Tŷ Cerdd channel can now be found alongside other icons of Welsh culture on the recently launched AM service. There, you'll find a selection of video and music from our many projects, in one handy location. Have a browse!


AM is a new digital platform – an app and website – for music and art from Wales, developed by Pyst and Tramshed Tech. It is supported by Bangor University, University of Wales Trinity St David and the Welsh Government. Read more about the service here.


As always, you can subscribe to our YouTube channel and Soundcloud Stream for the very latest updates.


Sianel Tŷ Cerdd ar AM

Platfform newydd ar gyfer cyfryngau ar-lein Tŷ Cerdd, mae'r sianel Tŷ Cerdd nawr i'w ddarganfod ochr yn ochr ag eiconau eraill o ddiwylliant Cymreig ar y gwasanaeth AM, a lansiwyd yn ddiweddar. Yno, fe welwch ddetholiad o fideo a cherddoriaeth o'n prosiectau niferus, mewn un lleoliad defnyddiol. Ewch am gipolwg!

Mae AM yn blatfform digidol newydd – ap a gwefan – ar gyfer cerddoriaeth a chelf o Gymru, a ddatblygwyd gan Pyst a Tramshed Tech. Fe'i cefnogir gan Brifysgol Bangor, Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru. Darllenwch mwy am y gwasanaeth yma.


Fel arfer, gallwch danysgrifio i'n sianel YouTube a'n proffil Soundcloud i gael y diweddariadau diweddaraf.


Hozzászólások


bottom of page