10:15-12:00

Dydd Sadwrn 15fed Chwefror 2020

PL2, Lefel 2, Pontio, Bangor

Dan arweiniad Richard Whitelaw (hyfforddwr a chwnselwr sydd â chefndir helaeth ym maes arweinyddiaeth mewn cerddoriaeth a’r celfyddydau).
 
Mae’n amlwg bod cychwyn gyrfa fel cyfansoddwr proffesiynol yn anodd iawn, er efallai’ch bod yn ei gwneud hi’n anoddach nag sydd angen…

Yn y sesiwn yma, byddwn yn esbonio sut gallai’r ffordd rydych chi’n edrych ar eich gorffennol, eich ymddygiad yn y presennol a’ch ymagwedd tuag at y dyfodol fod yn gweithio yn eich erbyn. Mae’n ddigon posib eich bod yn eich rhwystro a thanseilio’ch hun yn hollol ddiarwybod.
 
Mi ddowch chi oddi yno gydag ambell strategaeth newydd ac efallai gyda golwg newydd ar eich hanes cyfan. 
 

Does dim tal ar gyfer y digwyddiad hon. Ebostiwch matthew.thistlewood@tycerdd.org i archebu'ch lle.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853