Crëwr Cerddoriaeth Preswyl

Rydyn ni’n chwilio am Grëwr Cerddoriaeth Preswyl mewn unrhyw genre i ymuno â’n tîm am flwyddyn. Mae’r rôl wedi’i dyfeisio’n benodol i rywun sydd ar adeg gynnar yn ei yrfa fel crëwr cerddoriaeth (er gall fod o unrhyw oedran) ac sydd wedi’i rwystro drwy anfantais economaidd.

Mae Tŷ Cerdd yn dathlu ac yn hyrwyddo cerddoriaeth Cymru: rydyn ni’n credu os ydych yn creu cerddoriaeth yng Nghymru, cerddoriaeth Gymreig yw hi. Rydyn ni’n cydweithio â sefydliadau, artistiaid a chymunedau ar amrywiaeth eang o brosiectau a gweithgareddau, o gyflwyno gweithdai sgiliau i ryddhau recordiadau masnachol, o ddyfarnu cyllid i fentrau cymunedol i gyhoeddi cerddoriaeth newydd.

Cyfle yw rôl y Crëwr Cerddoriaeth Preswyl yn Nhŷ Cerdd i chi gael eich talu i greu’ch cerddoriaeth eich hun, ochr yn ochr â dysgu am y sector cerddoriaeth yng Nghymru a’n helpu i siapio dyfodol ein prosiectau datblygu artistiaid fan hyn. Ar unrhyw ddiwrnod gallech fod yn gweithio yn y stiwdio, yn cymryd rhan mewn gweithdy gydag artistiaid neu’n cyfarfod â’n sefydliadau partner.

Cydgyllidir y swydd yma gan gynllun Bwrsarïau Creadigol Weston Jerwood ac mae wedi’i thargedu’n benodol at bobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel – gan anelu at greu llwybrau i bobl na fyddai’n bosibl iddynt fel arall efallai gael troed dros riniog sector y celfyddydau. Bwriedir y rôl i rywun ar ddechrau ei yrfa fel crëwr cerddoriaeth – gallai hyn olygu bod gynnoch chi rhwng dwy a phum mlynedd o brofiad ers gadael yr ysgol, neu gallech fod yn hŷn neu efallai fod eich amgylchiadau’n golygu eich bod heb gymryd llwybr traddodiadol tuag at eich gyrfa gerddorol, e.e. efallai’ch bod wedi gweithio ym maes cerddora cymunedol neu fel gwirfoddolwr.

AMSERLEN

  • Dyddiad cau i geisiadau: 10yb dydd Llun 22 Chwefror

  • Cyfweliadau: Dydd Llun 1 Mawrth a dydd Mawrth 2 Mawrth

  • Dyddiad dechrau: Dydd Llun 12 Ebrill

  • Cyflog: £19,500

YMGEISIADAU

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853