Current vacancies /
Swyddi gwag presennol

Communications & Record Label Manager (maternity cover), Tŷ Cerdd
2 days per week, 7-month contract (with potential to extend) from November 2022

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales – seeks a communications professional to provide maternity cover. (NB Experience of record labels would be a significant advantage.)
 

 • Are you an experienced communications professional, able to oversee the communications strategy for a small-but-busy national Welsh music charity?
   

 • Are you skilled at messaging across platforms, and able to support others to deliver social media campaigns?
   

 • You may also have experience of the record industry, or alternatively you can demonstrate that you can pick up new skills quickly.
   

We need a committed professional, with an excellent track-record and a meticulous eye for detail, to join our team. We have an office in Wales Millennium Centre, Cardiff, but our hybrid model means you can be based anywhere in Wales.

For more information including how to apply please click HERE

Administration Assistant, Tŷ Cerdd

2 days per week, fixed-term contract for 1 year from 1 November 2022

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales – is looking for a part-time Admin Assistant to support our finance and  administrative functions by providing high quality admin support.
 

We need someone who:
 

 • has experience of providing administrative support in a fast-paced office
   

 • is comfortable using a wide range of IT software and can learn new packages quickly
   

 • pays strong attention to detail and is extremely organised

For more information including how to apply please click HERE

 

Rheolwr Cyfathrebu a Label Recordiau (dros gyfnod mamolaeth), Tŷ Cerdd

2 ddiwrnod yr wythnos, contract 7 mis (gyda’r potensial i’w ymestyn) o fis Tachwedd 2022

Mae Tŷ Cerdd yn chwilio am weithiwr cyfathrebu proffesiynol i weithio dros gyfnod mamolaeth. (Sylwer: Byddai profiad o labeli recordiau yn fantais sylweddol)
 

 • Ydych chi’n weithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol, a fyddai’n gallu goruchwylio’r strategaeth gyfathrebu ar gyfer elusen gerddoriaeth genedlaethol fach ond prysur yng Nghymru?
   

 • A ydych chi’n fedrus mewn negeseua ar draws platfformau, ac yn gallu cefnogi eraill i gyflawni ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol?
   

 • Efallai bod gennych hefyd brofiad o’r diwydiant recordiau, neu gallwch ddangos eich bod yn gallu dysgu sgiliau newydd yn gyflym.
   

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol ymroddedig, sydd â hanes rhagorol a llygad craff am fanylion, i ymuno â’n tîm. Mae gennym swyddfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ond mae ein model hybrid yn golygu y gallwch fod wedi eich lleoli yn unrhyw le yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth yn cynnwys sut i wneud cais, cliciwch YMA

Cynorthwyydd Gweinyddol, Tŷ Cerdd

2 ddiwrnod yr wythnos, contract cyfnod penodol am flwyddyn o 1 Tachwedd 2022

Mae Tŷ Cerdd yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol rhan amser i gefnogi ein swyddogaethau cyllid a gweinyddol drwy ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel.

Rydym angen rhywun:

 • sydd â phrofiad o ddarparu cymorth gweinyddol mewn swyddfa sy’n symud yn gyflym
   

 • sy’n gyfforddus yn defnyddio ystod eang o feddalwedd TG ac yn gallu dysgu am becynnau newydd yn gyflym
   

 • sy’n rhoi sylw cryf i fanylion ac yn hynod drefnus

Am ragor o wybodaeth yn cynnwys sut i wneud cais, cliciwch YMA