top of page

Mae Darganfod Cerddoriaeth Cymru yn gartref digidol i gerddoriaeth Gymreig. Dyma archif ddigidol er mwyn archwilio i hanes cerddoriaeth Gymreig. Mae’r adnodd yma yn canolbwyntio ar sawl cyfansoddwr, yn cynnwys Grace Williams, Joseph Parry a Morfydd Owen. Mae gan bob cyfansoddwr dudalen eu hun lle gallwch archwilio eu llawysgrifau, dysgu am eu bywydau a gwrando ar eu gweithiau. Byddwn yn ychwanegu rhagor o gyfansoddwyr i’r casgliad dros amser.

Mae Darganfod Cerddoriaeth Cymru hefyd yn gartref i siop gynhwysfawr o gerddoriaeth ddalen ddigidol sy’n arbenigo yng ngherddoriaeth o Gymru.

Mae Darganfod Cerddoriaeth Cymru yn cael ei rhedeg gan Tŷ Cerdd – Canolfan Cerddoriaeth Cymru ac wedi ei greu mewn cydweithrediad â Faber Music a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Discover Welsh Music is a digital hub for the music of Wales. Hosted upon its website is a digital archive that explores the history of Welsh music. The resource currently features several composers, including Grace Williams, Joseph Parry and Morfydd Owen. Each composer has a profile page where you can explore their manuscripts, learn about their lives and listen to the work they created. New composers will continue to be added to the catalogue over time.

 

Discover Welsh Music is also home to an extensive digital sheet music shop that specialises in the music of Wales.

 

Discover Welsh Music is managed by Tŷ Cerdd – Music Centre Wales and was created in partnership with Faber Music Publishing and The National Library of Wales.

bottom of page