Ffilmio Filming

Rydym yn cynnig cyfleusterau ffilmio i’r rheini sydd angen recordiadau fideo uchel eu safon o’u sesiynau.

We offer filming facilities for those who require high quality video recordings of their sessions.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853