top of page
Sionci logo copy.png

Sionci is a new introduction to Tŷ Cerdd, a digital label sitting alongside our existing marque Tŷ Cerdd Records.

 

Sionci has been conceived to enable creative- and career-development for artists, cross-genre. Artists can take ownership of promotion, approach and design, with Tŷ Cerdd’s support where needed. Crucially, Sionci is based on providing artists with a more favourable royalty split – allowing artists greater ownership and creative freedom.

Mae Sionci yn gyflwyniad newydd i Tŷ Cerdd, sef label digidol sy’n eistedd ochr yn ochr â’n brand presennol, Recordiau Tŷ Cerdd.

 

Mae Sionci wedi’i llunio i alluogi artistiaid i ddatblygu’n greadigol a’u gyrfa, ac mae'n traws-genre. Gall artistiaid gymryd arweinyddiaeth dros hyrwyddo, ymagwedd, a dylunio, gyda chefnogaeth Tŷ Cerdd lle bo angen. Yn hollbwysig, mae Sionci wedi’i seilio ar ddarparu rhaniad breindal mwy ffafriol i artistiaid – gan roi mwy o berchnogaeth a rhyddid creadigol i artistiaid.

Heal Yourself press release.jpg

On 20 January ‘Heal Yourself’ hit the airwaves – a captivating, restorative single by Welsh artist Eädyth, on Sionci, Tŷ Cerdd’s new artist-led label.

▶ Read More

Ar 20 Ionawr tarodd ‘Heal Yourself’ y tonnau awyr – sengl gyfareddol, adferol gan yr artist Cymreig Eädyth, ar Sionci, label newydd Tŷ Cerdd dan arweiniad artistiaid.

▶ Darllenwch mwy

bottom of page