top of page
ENGLISH

Llyfrgell

Library

▶ catalog

 

Yn deillio o’n cyd-wreiddiau fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru a Chanolfan Gwybodaeth Cerddoriaeth Cymru, mae ein llyfrgell wedi’i rhannu’n ddwy adran – y Llyfrgell Llogi Gorawl, a’r Casgliad Cerddoriaeth Gymreig.

Mae gennym ni gasgliad mawr o gerddoriaeth gorawl i’w llogi, yn cynnwys casgliadau Côr Polyffonig Caerdydd, a chasgliad Dr Lloyd Davies o sgorau ar gyfer Cantatas Bach. O'r adnodd hwn gallwn ddarparu ar gyfer perfformiadau o Fauré i McCartney, Jenkins i Vivaldi, MacMillan i Palestrina.

Mae'r Casgliad Cerddoriaeth Gymreig yn llyfrgell gyfeirio sy'n cynnwys miloedd o eitemau yn ymwneud â channoedd o flynyddoedd o gerddoriaeth yng Nghymru. Ceir sgorau gan gyfansoddwyr Cymreig ar hyd yr oesoedd – cyhoeddedig yn ogystal â heb eu cyhoeddi – a hefyd llawer o lyfrau prin ac unigryw, cylchgronau, a recordiadau sain.

I wirio argaeledd, i wneud ceisiadau, neu ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn â cherddoriaeth Gymreig, cysylltwch ag enquiries@tycerdd.org gyda ‘Library’ yn y llinell bwnc, neu Ethan Davies ar ethan.davies@tycerdd.org i wneud apwyntiad i weld y Casgliad Cerddoriaeth Gymreig.

Oriau arferol y llyfrgell:

Dydd Gwener 09:00-16:00

▶ catalogue

 

Stemming from our joint origins as the Welsh Amateur Music Federation and Welsh Music Information Centre, our library is split in to two sections – the Choral Hire Library, and Welsh Music Collection.

We have a large collection of choral music for hire, incorporating the collections of Cardiff Polyphonic Choir, as well as Dr Lloyd Davies’s collection of scores and parts for Bach Cantatas. From this resource we can cater for performances of Fauré to McCartney, Jenkins to Vivaldi, MacMillan to Palestrina.

The Welsh Music Collection is a reference library which contains thousands of items relating to hundreds of years of music-making in Wales. There are scores by Welsh composers through the ages – published as well as unpublished – as well as many rare and unique books, journals, and audio recordings.

To check availability, to place requests, or for any other  enquiries about Welsh music, please contact enquiries@tycerdd.org with ‘Library’ in the subject line, or phone Ethan Davies on ethan.davies@tycerdd.org to make an appointment to visit the reference library.

Normal library operating hours:

Friday 09:00-16:00 

Search the hire library below and get in touch with Ethan Davies - ethan.davies@tycerdd.org to reserve copies for your choir.

​Chwiliwch yn y llyfrgell llogi isod a chysylltwch ag Ethan Davies - ethan.davies@tycerdd.org i archebu copïau ar gyfer eich côr.

Catalogue
bottom of page