top of page

Recordiau
Tŷ Cerdd
Records

Mae’r label Recordiau Tŷ Cerdd yn ein galluogi i hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig i’r byd. 

 

Rydym yn gwneud recordiadau yn ein stiwdio fewnol ac mewn lleoliadau ledled Cymru, gan weithio gydag amrywiaeth o artistiaid – o rai o artistiaid mwyaf adnabyddus Cymru, i sêr y dyfodol – ac mae llawer o’n datganiadau wedi ennyn clod ac adolygiadau o’r DU ac ymhellach i ffwrdd. 

 

Rydym ar hyn o bryd yn meithrin perthynas newydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i ryddhau recordiadau o’u harchif, ac rydym yn gweithio ar ddatblygu amrywiaeth eang o brosiectau, yn deillio o’r clasurol cyfoes, drwy jazz a gwerin. 

 

Mae’r dosbarthiad digidol a ffisegol yn cael ei redeg trwy Naxos. 

The Tŷ Cerdd Records label enables us to promote Welsh music to the world. 

  

We make recordings in our in-house studio as well as in venues around Wales, working with a range of artists – from some of Wales’s best-known, to rising stars – and many of our releases have garnered plaudits and reviews from the UK and further afield. 

  

We are currently forging a new relationship with BBC National Orchestra of Wales to release recordings from their archive, and are working on the development of a diverse array of projects, stemming from contemporary classical, through jazz and folk. 

  

Both digital and physical distribution is delivered through Naxos. 

AM Cymru logo
bottom of page