top of page

Undod/Unity
TCR038 

(released 9 August 2022 / dyddiad rhyddhau 9 Awst 2022)

Undod/Unity is the second album by Khamira, the Welsh-Indian band originally brought together in 2015 by Welsh trumpeter/music-creator Tomos Williams with a collection of remarkable musicians from both nations.
 

The album features original compositions, interpretations of Welsh and Indian traditional music, and a Miles Davis cover – all permeated with the band members’ deep musical connection.

Undod/Unity ydy’r ail albwm gan Khamira, y band Cymreig-Indiaidd a ddygwyd ynghyd yn wreiddiol yn 2015 gan y trwmpedwr/crëwr cerddoriaeth o Gymru, Tomos Williams, a chasgliad o gerddorion hynod o’r ddwy wlad.

Mae’r albwm yn cynnwys cyfansoddiadau gwreiddiol, dehongliadau o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac Indiaidd, a fersiwn o drac Miles Davis – i gyd wedi’i treiddio gan gysylltiad cerddorol dwfn aelodau’r band.

TCR038 Unity digital square 1000 x 1000px (1).jpg

Track list

1. Eleven Eleven [06:59]

2. Undod (Unity) [08:57]
 

3. Saraswāti: Goddess of Music [06:39]

4. Dod dy law / Nāyaki Kānrā [04:56]

5. Arjun Nagar [09:10]

6. Great Expectations  [06:53]

7. Marwnad Yr Ehedydd (The Lark's Elegy[09:30]

Total duration/cyfanswm: 53:06

Arrangements:
Tomos Williams (2, 4, 7)
Suhail Yusuf Khan (3, 4)

Original compositions:
Aditya Balani (trac/track 1)
Aidan Thorne (trac/track 5)

 

Trac 6 gan/Track 6 by Miles Davis & Joe Zawinul

Mae Eleven Eleven yn cynnwys yr alaw werin
'Pan oeddwn ar ddydd yn cyd-rodio'. 

Eleven Eleven includes an interpolation of the Welsh folk 
song 'Pan oeddwn ar ddydd yn cyd-rodio'.

Mae Undod/Unity yn cynnwys yr alaw werin
'Ffarwel i Aberystwyth'. 

Undod/Unity includes the Welsh folk song
'Ffarwel i Aberystwyth'. 

 

bottom of page