top of page

Mae Deborah Keyser wedi bod yn Gyfarwyddwr Tŷ Cerdd ers 2016. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Creu Cymru lle bu’n gweithio gyda theatrau, perfformwyr, cynhyrchwyr a chynulleidfaoedd ledled Cymru.

Wedi’i geni a’i magu yng Nghymru, astudiodd Deborah gerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac Astudiaethau Cerddorfaol ar lefel ôl-raddedig yng Ngholeg Goldsmiths (Prifysgol Llundain) cyn dechrau ei gyrfa’n gweithio gyda’r BBC (Radio 3 a BBC Music Magazine). Dilynwyd hyn gan gyfnod o reoli cerddorfaol a chynhyrchu operâu yn ogystal â sbel mewn asiantaeth newyddion yn Llundain cyn i Creu Cymru ei dwyn yn ôl i Gymru yn 2005. 

Deborah yw Is-lywydd IAMIC (Cymdeithas Ryngwladol y Canolfannau Cerdd) a chyn Llywydd yr ISM (Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion).

 

DK profile photo_edited.jpg

Deborah Keyser

Cyfarwyddwr / Director

deborah.keyser@tycerdd.org          

 

English

Deborah Keyser has been the Director of Tŷ Cerdd since 2016. She was previously Director of Creu Cymru. where she worked with theatres, performers, producers and audiences across Wales. 

 

Welsh born-and-bred, Deborah studied music at Cardiff University and postgraduate Orchestral Studies at Goldsmiths’ College (University of London), before starting her career working at the BBC (Radio 3 and BBC Music Magazine). A period in orchestral management and opera production followed, as well as a stint at a London news agency – before Creu Cymru brought her back to Wales in 2005.

 

Deborah is Vice-President of IAMIC (International Association of Music Centres) and former President of the ISM (Incorporated Society of Musicians).

▶ Staff

 

bottom of page