We’re proud to have signed up to the Fair Access Principles with Sound and Music, alongside other organisations from across the UK, in an effort to make artist development programmes more open and inclusive for all composers.

 

Sound and Music’s Fair Access Principles aim to address long-standing and systemic issues in composer development programmes, and to open up a positive public conversation about how the music sector can work together to identify and take steps to remove barriers to inclusion.

 

Read the Principles

Read Sound and Music’s press release

Rydym ni’n hapus iawn i fod wedi cytuno i fynychu Fair Access Principles gyda Sound and Music, ynghyd â sefydliadau o amgylch y DU, mewn ymdrech i wneud rhaglenni datblygu artistiaid yn fwy agored a chynhwysol i bob cyfansoddwyr.

Mae Fair Access Principles gan Sound and Music yn bwriadu mynd i’r afael â materion systematig a hirsefydlog o fewn rhaglenni datblygu cyfansoddwyr, ac i ddechrau sgwrs gyhoeddus gadarnhaol am sut mae’r sector gerddorol yn medru gweithio gyda’i gilydd i adnabod cymryd camau i dorri’r rhwystrau i gynhwysiant o fewn y diwydiant.

 

Darllenwch yr egwyddorion

Darllenwch datganiad Sound and Music

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853