top of page
Rydym yma:
 
  • i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl, ac i weddill y byd.​

  • i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol, i feithrin cerddoriaeth Cymru’r presennol, ac i yrru datblygiad cyfansoddiad newydd.

  • ​i gefnogi’r sector proffesiynol a’r rheini nad ydynt yn broffesiynol, perfformwyr a chynulleidfaoedd, i berfformio, cyfansoddi a phrofi cerddoriaeth Cymru.

We’re here:
 
  • to bring the music of Wales to audiences across our nation, and to the rest of the world.​

  • to protect the legacy of Welsh music of the past, to nurture Welsh music of the present, and drive the developmen