top of page
Rydym yma:
 
  • i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl, ac i weddill y byd.​

  • i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol, i feithrin cerddoriaeth Cymru’r presennol, ac i yrru datblygiad cyfansoddiad newydd.

  • ​i gefnogi’r sector proffesiynol a’r rheini nad ydynt yn broffesiynol, perfformwyr a chynulleidfaoedd, i berfformio, cyfansoddi a phrofi cerddoriaeth Cymru.

We’re here:
 
  • to bring the music of Wales to audiences across our nation, and to the rest of the world.​

  • to protect the legacy of Welsh music of the past, to nurture Welsh music of the present, and drive the development of new composition.​

  • to support professionals and non-professionals, performers and audiences, to perform, compose and experience Welsh music.

We work with a growing network of societies and performing groups across Wales, offering them artistic expertise and promotional support, and helping them to connect with composers and audiences.

Rydyn ni’n gweithio gyda rhwydwaith cynyddol o gymdeithasau a grwpiau perfformio ar draws Cymru, gan gynnig iddynt arbenigedd artistig a chymorth gyda hyrwyddo a’u helpu i gysylltu â chyfansoddwyr a chynulleidfaoedd.

English
We Work.png

We provide direct support for composers, and collaborate with Wales’s professional music organisations, with the help of our in-house recording studio, record label (Tŷ Cerdd Records) and publishing imprint.

Rydyn ni’n darparu cymorth uniongyrchol i gyfansoddwyr ac yn cydweithio â sefydliadau cerdd proffesiynol Cymru, gyda help ein stiwdio recordio fewnol, label recordiau (Recordiau Tŷ Cerdd) a’n gwasgnod cyhoeddi.

We Provide.png

We fund a range of work in communities and commissions by Welsh composers, with Lottery funds that we distribute for Arts Council of Wales.

Rydyn ni’n ariannu amrywiaeth o waith mewn cymunedau a chomisiynau gan gyfansoddwyr o Gymru, gyda chyllid gan y Loteri a ddosberthir gynnon ni dros Gyngor Celfyddydau Cymru.

We Fund.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales receives funding from the Arts Council of Wales.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration No. 1152853​

Mae Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn derbyn cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

bottom of page