Staff Tŷ Cerdd Staff

Deborah Keyser
Cyfarwyddwr /
Director
Shakira Mahabir
Rheolwr Cysylltiadau
a Chyfathrebu / Relationships and Communications Manager
James Clarke
Rheolwr Stiwdio Recordio a Chynhyrchydd / Recording Studio Manager & Producer
Ethan Davies
Swyddog Cyhoeddi
ac Ymchwil /
Publishing and Research Officer
Matthew Thistlewood headshot.jpg
Matthew Thistlewood
Rheolwr Prosiectau / Projects Manager

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853