top of page

Ethan Davies

(Rheolwr Cyhoeddi ac Ymchwil / Publishing and Research Manager)

ethan.davies@tycerdd.org      0044 (0)29 2063 5651

Ethan sy’n creu holl gyhoeddiadau cerddoriaeth ddalen Tŷ Cerdd gan weithio’n aml o lawysgrifau i wneud argraffiadau perfformio o weithiau Cymreig pwysig a allai fel arall aros yn anghofiedig neu heb eu cydnabod. Mae hefyd yn gweithio gyda chyfansoddwyr sy’n byw heddiw i gefnogi eu gwaith a mireinio’r olwg sydd ar eu sgorau hyd at safon uchel.

Ymhlith cyfrifoldebau eraill Ethan mae curadu Casgliad Cerddoriaeth Gymreig Tŷ Cerdd (gan gynnwys sgorau, llyfrau, cerddoriaeth wedi’i recordio ac eitemau amrywiol eraill), llyfrgell fenthyca i gorau a thudalennau Darganfod Cerddoriaeth Cymru yn ogystal â gwweinyddu 
tycerddshop.com

Graddiodd Ethan o Brifysgol Caerdydd gyda B.Cerdd yn 2011 a chwblhau ei radd feistr mewn Cyfansoddi yn 2013. Bydd yn perfformio’n gyson â Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC ac yn cyfansoddi, trefnu ac yn trawsgrifio cerddoriaeth pan na fydd yn brysur fel arall yn canu’r piano, corn Ffrengig neu’r gitâr.

 

Ethan creates all of Tŷ Cerdd’s sheet music publications, often working from hand-written manuscripts, to make performing editions of important Welsh works that may otherwise remain forgotten or unrecognised. He also works with living composers, to support their practice and refine the ‘look’ of their scores to a high standard.

Ethan's other responsibilities include the curating of Tŷ Cerdd’s Welsh Music Collection (including scores, books, recorded music, and other miscellanea), choral hire library and Discover Welsh Music pages as well the administering of tycerddshop.com

Ethan graduated from Cardiff University with a B.Mus in 2011 and completed his M.Mus in Composition in 2013. He regularly performs with the BBC National Chorus of Wales, and writes, arranges and transcribes music when he’s not otherwise busy playing the piano, French horn or guitar.

 

English
bottom of page