top of page
Caffi Arbrofol cup.png

Caffi Arbrofol / Experimental Cafe

  • A monthly drop-in online social for avant-garde music creators and sound artists

  • First Thursday of each month at 6pm – from 6 July

Tŷ Cerdd Off-Grid has developed a network of artists around Wales, sharing practice in regularly on-line and in-person events. This new, regular 60-minute session will provide an informal, social space for artists to connect, catch-up and even share performance. Open to all!

REGISTER HERE

CYM

Caffi Arbrofol

  • Digwyddiad cymdeithasol ar-lein misol ar gyfer artistiaid sain arbrofol a dan-ddaear

  • Dydd Iau cyntaf pob mis am 6pm – o 6 Gorffenna

Mae Tŷ Cerdd Dan-Ddaear wedi datblygu rhwydwaith o artistiaid ledled Cymru, gan rannu arfer mewn digwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb yn rheolaidd. Bydd y sesiwn 60 munud newydd, reolaidd hon yn darparu gofod anffurfiol, cymdeithasol i artistiaid gysylltu, dal i fyny a hyd yn oed rannu perfformiad. Ar agor i bawb!

COFRESTRWCH YMA

bottom of page