top of page

Dyw sesiynau ddim yn cael eu cyfyngu i amgylchedd stiwdio’n unig; mae rhai o’r recordiadau gorau’n cael eu gwneud mewn lleoliadau fel eglwysi, theatrau, neuaddau cyngerdd a stadia. Yn wir, mae’n dod yn gyffredin i berfformiadau byw gael eu recordio a hyd yn oed eu ffrydio’n fyw fel sain ac yn glyweledol.

Mae rig lleoliadau pwrpasol gan Dŷ Cerdd sy’n gallu recordio bandiau, corau, cerddorfeydd, cynyrchiadau theatr ac operâu a thracio hyd at 64 o sianelau ar yr un pryd ar 96kHz/24 bit.  Mae ein system RME DuRec yn darparu modd recordio deuol diddos sy’n hanfodol i recordiadau byw. Gallwn gynghori ar ddewis canolfannau gan gymryd i ystyriaeth faint yr ensemble, acwsteg a chyfleusterau integredig fel piano a/neu organ os bydd angen. Hefyd mae gynnon ni fynediad i wahanol neuaddau a theatrau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Sessions aren't just limited to a studio environment; some of the finest recordings are made on location such as in churches, theatres, concert halls and stadiums. Indeed it is becoming commonplace for live performances to be recorded and even streamed live both as audio and AV. 

 

Tŷ Cerdd has a bespoke location rig capable of recording bands, choirs, orchestras, theatre productions and operas and has the capacity to track up to 64 channels simultaneously at 96kHz/24 bit. Our RME DuRec system provides a watertight dual recording mode essential for live recordings. We can advise on venue selection taking into consideration the size of the ensemble, acoustics, and integral facilities such as piano and/or organ if needed. We also have access to various halls and theatres within the Wales Millennium Centre.

ENGLISH
bottom of page